Elev har bygget en anordning med bakkerier, andenæb og pap

Kranen slipper automatisk

Klassetrin

Kranen slipper automatisk

Aktiviteter i forløbet

Didaktisk ressource
Se den interaktive engineering-model: en model for virkelighedsnær og anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som indeholder tre arbejdsark til aktiviteten læg en plan der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten opgavefordelingen, der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Didaktisk ressource
Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere en udfordring. De får en forståelse for kontekst, målgruppe, og hvilke krav der skal opfyldes.
Didaktisk ressource
Her får du en plakat med Engineering Proces Modellen. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konkretisering, konstruktion og forbedring.

No results found.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content