Faunapassager - dyrenes smutvej

7-10 lektioner

Klassetrin

Mellemtrin

Faunapassager - dyrenes smutvej

7-10 lektioner

Klassetrin

Mellemtrin

Aktiviteter i forløbet

Aktiviteter
Eleverne præsenterer deres faunapassage og observerer, hvor mange bænkebidere der går ind i den. De følgende dage følges opstillingen, og det undersøges, om nogle bænkebiderne har passeret faunapassagen.
Aktiviteter
Eleverne bygger i grupper en model af en faunapassage med de redskaber, de får stillet til rådighed.
Aktiviteter
Denne aktivitet går ud på at bygge en kliktæller med micro:bit, der siden skal benyttes til at tælle bænkebidere.
Aktiviteter
Eleverne forbedrer deres faunapassage ud fra den viden, de har indsamlet, og de observationer, de har gjort sig om bænkebidere.
Aktiviteter
I aktiviteten præsenteres eleverne for den udfordring, en række dyrearter har i forhold til, at naturen er blevet fragmenteret af menneskeskabte anlægsarbejder. Eleverne ser derefter videoer, der viser faunapassager, og I taler om, hvordan mennesker kommer over befærdede steder, og hvordan dyrene kommer over eller under.
Aktiviteter
Eleverne læser om bænkebidere, finder bænkebidere uden for og udfører et forsøg med bænkebidere.
Didaktisk ressource
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 1 af 'problemskitse' under 'Forstå udfordringen'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.