Faunapassage der hjælper dyr over motorvejen

Faunapassager - dyrenes smutvej

7-10 lektioner

Klassetrin

Faunapassager - dyrenes smutvej

7-10 lektioner

Aktiviteter i forløbet

Aktiviteter
Engineering-udfordring: I skal bygge en model af en faunapassage, hvor I hjælper bænkebidere til at gå fra et levested til et andet levested.
Aktiviteter
Eleverne præsenterer deres faunapassage og observerer, hvor mange bænkebidere der går ind i den. De følgende dage følges opstillingen, og det undersøges, om nogle bænkebiderne har passeret faunapassagen.
Aktiviteter
Eleverne bygger i grupper en model af en faunapassage med de redskaber, de får stillet til rådighed.
Aktiviteter
Denne aktivitet går ud på at bygge en kliktæller med micro:bit, der siden skal benyttes til at tælle bænkebidere.
Aktiviteter
Eleverne forbedrer deres faunapassage ud fra den viden, de har indsamlet, og de observationer, de har gjort sig om bænkebidere.
Aktiviteter
I aktiviteten præsenteres eleverne for den udfordring, en række dyrearter har i forhold til, at naturen er blevet fragmenteret af menneskeskabte anlægsarbejder.
Aktiviteter
Eleverne læser om bænkebidere, finder bænkebidere uden for og udfører et forsøg med bænkebidere.
Didaktisk ressource
Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere en udfordring. De får en forståelse for kontekst, målgruppe, og hvilke krav der skal opfyldes.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content