Sule bygger rede af gamle fiskegarns rester.

Fang plast i havet

10-20 lektioner

Grundskole

7. klasse til 9. klasse

Fang plast i havet

10-20 lektioner

Grundskole

7. klasse til 9. klasse

Aktiviteter i forløbet

Didaktisk ressource
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 1 af 'problemskitse' under 'Forstå udfordringen'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
Aktiviteter
Eleverne undersøger materialetransport ved en kyst, hvor de opbygger en hjemmelavet høfde og følger bølgebevægelserne med appelsiner i overfladevandet.
Aktiviteter
Eleverne kortlægger plast på en kyststrækning med metoder hentet fra linjetaksering og frekvensanalyse.
Aktiviteter
I aktiviteten skal eleverne opnå en forståelse for, at plast er et forskelligartet materiale, og kan sorteres på mange forskellige måder. Eleverne skal desuden stifte bekendskab med begrebet algoritme eller sorteringsnøgle som metode ved sortering.
Aktiviteter
Eleverne undersøger, hvordan de kan skelne de forskellige plasttyper fra hinanden, og efterfølgende udarbejder eleverne en algoritme, de kan bruge til at bestemme, hvilke plastyper de arbejder med.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.