Illustration af oversvømmelse

Det rene vand - efter oversvømmelsen

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Mellemtrin

Det rene vand - efter oversvømmelsen

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Mellemtrin

Aktiviteter i forløbet

Didaktisk ressource
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 1 af 'problemskitse' under 'Forstå udfordringen'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
Aktiviteter
I denne aktivitet oplever eleverne, at vand kan fordampe, selv om det ikke koger. De finder også ud af, at der kan være kalk eller salt i vandet, selv om man ikke kan se det, før alle vandmolekylerne er fordampet væk.
Aktiviteter
Huskestafet, hvor eleverne lærer om vands kredsløb - tanken er, at de skal blive nysgerrige på modellen og bemærke detaljer, de ikke tidligere har været opmærksomme på. Undersøg, hvad vands kredsløb er, og hvordan det virker - fx Vandets Vej. 
Aktiviteter
Eleverne lærer, hvordan vand efter fordampning fortætter og sætter sig på kolde emner, der holdes hen over dampen. Derefter undersøger eleverne, hvordan vand, der ikke kun indeholder vandmolekyler, afsætter aflejringer i reagensglassene.
Didaktisk ressource
Arbejd i grupper med at gennemgå de forskellige delprocesser og undersøge, hvordan jeres løsning fungerer. Er der noget, der kan forbedres, så det virker endnu bedre?
Aktiviteter
Her bruger eleverne simple metoder til at undersøge, om deres drikkevand er helt rent.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.