""

Den kloge svane

Klassetrin

Aktiviteter i forløbet

Didaktisk ressource
Se den interaktive engineering-model: en model for virkelighedsnær og anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som indeholder tre arbejdsark til aktiviteten læg en plan der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Didaktisk ressource
Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere en udfordring. De får en forståelse for kontekst, målgruppe, og hvilke krav der skal opfyldes.
Didaktisk ressource
Dette arbejdsark hjælper eleverne med at samle op på, hvad problemet var, hvilken løsning de valgte og hvordan løsningen virkede i test. Eleverne guides til at genbesøge andre delprocesser og at finde frem til, om der er noget, der skal justeres.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten opgavefordelingen, der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Forløb
I dette forløb gør eleverne sig erfaringer med magnetiske egenskaber, kræfter og stoffer. De skal selv undersøge, diskutere og forklare resultaterne.

No results found.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content