Illustrationer af lodrette haver

Byg lodrette haver

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Byg lodrette haver

10-20 lektioner

Aktiviteter i forløbet

Aktiviteter
Hver dag øges antallet af mennesker på Jorden, der skal have mad, rent drikkevand og et sted at bo. Det presser Jordens ressourcer og vores fødevareproduktion.
Didaktisk ressource
Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere en udfordring. De får en forståelse for kontekst, målgruppe, og hvilke krav der skal opfyldes.
Aktiviteter
Temperaturen har betydning for fotosyntesen, og i denne aktivitet undersøger eleverne, hvordan temperaturen spiller ind på fotosyntesen.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som indeholder tre arbejdsark til aktiviteten læg en plan der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Didaktisk ressource
Metodekortet hjælper med at gennemgå jeres løsningsdesign ved at præsentere det for de andre grupper og samtidig få gode ideer med tilbage til gruppen. Det understøtter, at alle bliver så dygtige som de kan, ved at vi lærer af hinanden.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten opgavefordelingen, der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Aktiviteter
Eleverne undersøger, hvilke gødningsstoffer der er i kunstgødning, og hvilke der er i eventuelt overskudsvand fra vanding af planterne.
Aktiviteter
Denne aktivitet går ud på at bygge en lyssensor med micro:bit, der siden skal benyttes til at måle lysintensiteten i plantekuvøsen som et mål for fotosyntesen.
Didaktisk ressource
Dette arbejdsark hjælper eleverne med at samle op på, hvad problemet var, hvilken løsning de valgte og hvordan løsningen virkede i test. Eleverne guides til at genbesøge andre delprocesser og at finde frem til, om der er noget, der skal justeres.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content