Illustrationer af lodrette haver

Byg lodrette haver

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Byg lodrette haver

10-20 lektioner

Aktiviteter i forløbet

Aktiviteter
Hver dag øges antallet af mennesker på Jorden. De skal både have mad, adgang til rent drikkevand og et sted at bo. Det skaber et stort pres på Jordens ressourcer og udfordrer måden, vi producerer vores fødevarer på.
Didaktisk ressource
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 1 af 'problemskitse' under 'Forstå udfordringen'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
Aktiviteter
Temperaturen har betydning for fotosyntesen, og i denne aktivitet undersøger eleverne, hvordan temperaturen spiller ind på fotosyntesen.
Didaktisk ressource
Metodekortet hjælper med at gennemgå jeres løsningsdesign ved at præsentere det for de andre grupper og samtidig få gode ideer med tilbage til gruppen. Det understøtter, at alle bliver så dygtige som de kan, ved at vi lærer af hinanden.
Aktiviteter
Eleverne undersøger, hvilke gødningsstoffer der er i kunstgødning, og hvilke der er i eventuelt overskudsvand fra vanding af planterne.
Aktiviteter
Denne aktivitet går ud på at bygge en lyssensor med micro:bit, der siden skal benyttes til at måle lysintensiteten i plantekuvøsen som et mål for fotosyntesen. Eleverne oplever, at de selv kan konstruere måleapparater, der kan anvendes i deres forsøgsopstillinger.
Didaktisk ressource
Dette arbejdsark hjælper eleverne med at samle op på, hvad problemet var, hvilken løsning de valgte og hvordan løsningen virkede i test. Eleverne guides til at genbesøge andre delprocesser og at finde frem til, om der er noget, der skal justeres.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.