Billede af forsøg med en kop og ledninger

Byg en højtaler

7-10 lektioner

Klassetrin/niveau

Byg en højtaler

7-10 lektioner

Aktiviteter i forløbet

Didaktisk ressource
Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere en udfordring. De får en forståelse for kontekst, målgruppe, og hvilke krav der skal opfyldes.
Didaktisk ressource
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 2 af ‘problemskitse’ under ‘Forstå udfordringen’. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
Didaktisk ressource
Vejledning til metodekortet 'problemskitse'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
Grubletegning
Undersøg hvordan man kan lave en elektromagnet.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som indeholder tre arbejdsark til aktiviteten læg en plan der kan bruges under delprocessen konkretisere.
Didaktisk ressource
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten opgavefordelingen, der kan bruges under delprocessen konkretisere.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.