Gå til hovedindhold

Fællesfaglige forløb

Fællesfaglig undervisning kan bestå af en række fællesfaglige forløb, som enten kan tage udgangspunkt i læseplanernes fællesfaglige fokusområder eller have andre omdrejningspunkter. Få idéer og se eksempler på fællesfaglige forløb rettet mod 7.-9. klassetrin.

‘Fællesfagligt’ skal her forstås synonymt med ‘tværfagligt’. Fællesfaglige forløb er karakteriseret ved at tage udgangspunkt i naturfaglige problemstillinger, og der er tale om undervisningsforløb, hvor to eller tre af naturfagene sættes i sammenhæng og opleves som ét forløb af eleverne. Andre af skolens fag kan også spille en rolle i fællesfaglige naturfagsforløb. 

Der er mulighed for at gennemføre flere og andre fællesfaglige fokusområder end de seks fra læseplanerne. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange fællesfaglige forløb, der kan lægges fra 7.-9. klasse.

Eksempler på andre fællesfaglige forløb kan være:

  • Jorden og livets udvikling: Kan fx knytte an til evolution, pladetektonik, udforskning af rummet og naturvidenskabelige teorier om tilblivelsen af Jorden og Universet.
  • Klimaforandringer: Kan fx knytte an til global opvarmning, klimatilpasninger og fremtidens bæredygtige byer.
  • På rejse i rummet: Kan fx knytte an til raketmotorer, klimazoner, Newtons love, kroppens fysiologi og næringsbehov eller spildevandsrensning.