Gå til hovedindhold

Syntesebiologi - At bygge med biologi

Syntesebiologi er en gren af videnskaben, hvor man forsøger at se biologiske systemer som værende opbygget ligesom teknologiske apparater – nemlig i moduler og komponenter. Hver del eller komponent har en specifik funktion og de efterfølgende dele har andre funktioner - disse individuelle dele skaber tilsammen et system. Et system kan eksempelvis være dannelsen af et bestemt kemisk stof, hvor flere enzymer er involverede og skal koordineres for at producere det. 

Jeg har fokus på planter og deres evner til at syntetisere en bred vifte af samfundsrelevante stoffer. Disse stoffer bliver allerede brugt som lægemidler, tilsætningsstoffer, opkvikkende midler mm. Dog er mange af dem svære at fremstille i store mængder fra planterne, og deres komplicerede kemiske strukturer besværliggør, at de laves ved kemisk syntese. Derfor er det vores mål at producere disse vigtige stoffer i lukkede tanke, hvor stofferne dannes af andre organismer som svampe, bakterier eller alger til gavn for både samfundet og miljøet.

I oplægget vil vi sammen komme ind på kendte plantestoffer som sødemidlet stevia, medikamentet taxol og krydderiet vanilje og deres produktionsmæssige begrænsninger. Derefter vil vi gå mere i dybden med vanillin, hovedkomponenten i vanilje - og kigge på, hvordan stofret kan produceres vha. syntesebiologi. Til sidst kigger vi i fællesskab på nogle af de udfordringer, der ligger i at producere plantestofferne i andre organismer - hvilket er det primære fokus i mit speciale.

Adresse
Indtast det forventede antal tilhørere/publikum