Gå til hovedindhold

Kan du gå igennem en mur og være to steder på én gang?

Vores verden er bygget op af molekyler, som består af atomer. Hvert atom har elektroner, som afgør dets kemiske egenskaber. Elektroner har nogle egenskaber, klassisk fysik ikke kan forklare. Derfor har vi brug for kvantekemien og -mekanikken, som kan beskrive elektronerne. Man anvender supercomputere til at beregne sandsynligheden for, hvor elektronerne i et molekyle vil befinde sig ved hjælp af kvantekemi. Gennem computerberegninger kan man derved udregne, hvordan molekyler og reaktioner vil opføre sig ud fra deres elektronstruktur. For en computerkemiker er laboratoriet og reagenser skiftet ud med en supercomputer og programmering.

Vi vil se nærmere på grundprincipperne i kvantekemi, som blandt andet kan besvare spørgsmålene i oplæggets titel. Kvantekemi er et felt, der bygger på kemi, fysik og matematik. Oplægget giver en grundlæggende introduktion til kvantekemi efterfulgt af en præsentation af min forskning på universitetet. Formålet med dette er at give en forståelse for, hvordan og hvad kvantekemi kan anvendes til.

I mit specialeprojekt anvender jeg kvantekemi til at beskrive elektronoverførsel i fotosyntese i planter. Ved at opstille en række fysiske modeller og sammenligne de teoretiske modeller med eksperimentelle data, håber vi på at finde en god model for elektronoverførslen og knække koden for fotosyntesemekanismen. Ved at forstå hvordan planter overfører energi i form af elektroner i fotosyntesen, vil vi potentielt kunne udvikle bedre solceller baseret på planters fotosyntese.

Adresse
Indtast det forventede antal tilhørere/publikum