Gå til hovedindhold

Slutseminar

Vil din kommune løfte naturfag?
- kom og lær af 11 kommuners strategier
 

Om Slutseminaret

Ved UdviklingsRummets afsluttende seminar vil 11 kommuners politisk vedtagne naturfagsstrategier blive formidlet og sat i spil i forhold til andre relevante kommunale, regionale og nationale indsatser.

Tid: Onsdag den 27. november 2019 kl. 11 - 15 (Kaffe/te fra kl. 10.30)
Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg, Tlf. 6531 4002

Seminarets formål:
- at skærpe den politiske opmærksomhed om potentialet i kommuners strategiske indsatser på naturfagsområdet. 
I alle kommuner er naturfaglig dannelse og STEM*-uddannede flaskehalse. *STEM-uddannelser er den engelske forkortelse for uddannelser inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Seminarets mål:
- at formidle og perspektivere 11 kommuners naturfagsstrategier m.h.p. at inspirere andre kommuner og regioner til at arbejde strategisk med sammenhængende udvikling af naturfagsforløbet for børn og unge (0-25 år).

Inviterede deltagere: 
Alle 98 kommuner og fem regioner har modtaget invitation til at tilmelde en delegation med en politiker og/eller en forvaltningsleder samt naturfagskoordinator**. Deltagerantallet er begrænset til 120 - tilmelding nedenfor efter “først til mølle”. 
I tilfælde af overtegning prioriteres, at flest mulige kommuner og regioner repræsenteres ved en politiker.
**Kommuners naturfagskoordinatorer er nøglepersoner i strategisk udvikling af naturfagsområdet - de er afhængige af politisk og ledelsesmæssig opbakning.

Baggrund:
Før lanceringen af National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten i 2018 gik 11 kommuner i gang med at forberede sig med kommunale naturfagsstrategier. De 11 kommuner huser 11%  af landets 0-17 årige og har samarbejdet i regi af Astra’s to-årige UdviklingsRum 2017-19 (UR). De 11 kommuner er nu klar med naturfagsstrategier, hvis gennemførelse deres kommunalbestyrelse og forvaltning vil bakke op om i de kommende år. Undervejs har de 11 kommuner gjort sig forskellige og værdifulde erfaringer, som de vil sætte i spil ved seminaret.
Kommunalbestyrelser har ansvaret for folkeskolen - den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet. (Jnf. Folkeskolelovens §2). Naturfagsundervisning udgør 10 % af elevers skoletid fra 1.-9. klasse og de kommunale rammer påvirker elevers udbytte. 
Regioner har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i de fem regioner. (Jnf. Danske Regioner)
Nationalt er der mål for, at alle børns naturfaglige dannelse skal styrkes og flere skal vælge en naturfaglig uddannelse - erhvervsrettet eller videregående.
Naturfagligt og teknologisk dannede borgere kan medvirke til at løse aktuelle samfundsudfordringer, bl.a. grøn omstilling og mangel på STEM*-arbejdskraft, der også adresseres i udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.
 

Tilmelding til Slutseminar

For inviterede er sidste frist for tilmelding torsdag den 14.11.19.
Efter fristens udløb får alle tilmeldte endelig besked - i positivt fald med endeligt program og deltagerliste.

Under UR-Slutseminaret vil der blive taget billeder, som kan blive brugt i omtale af Astras aktiviteter. Derfor beder Astra om dit samtykke til at bruge evt. portrætlignende billeder af dig fra arrangementet. Ønsker du efterfølgende at ændre din samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk.