Gå til hovedindhold

Seks UR-workshops

Som et led i at sikre, at alle deltagende koordinatorteams får den nødvendige sparring, afholdes der undervejs i udviklingsforløbet seks strategi-workshops, hvor man som deltager kan forvente:

  • mulighed for feedback på egen kommunes strategiudvikling
  • inspiration til egen strategiudviklingsproces - fagligt og processuelt
  • indflydelse på indholdet af kommende workshops
  • hjemmearbejde, der leder frem til næste workshop

De aftalte datoer for strategiworkshops fremgår af UR-kalenderen.