Gå til hovedindhold

Fælles kickoff november 2017

Den 28. og 29. november 2017 var der i Nyborg et fælles kickoff- og planlægningsdøgn for tilmeldte koordinator-teams samt berørte konsulenter fra Astra.

UdviklingsRum 2017-19 (UR) blev sat i gang med introduktion til "brugercentreret strategiudvikling" og fælles planlægning af aktiviteter for det to-årige forløb.

Mødet gav desuden inspiration fra en strategiproces i Næstved Kommune og satte kommuners udvikling af naturfagsområdet i sammenhæng med regioners indsats på naturfagsområdet, især i medfør af den kommende nationale teknologipagt.

Mødets mål:

 • Afprøve en metode til brugercentreret design af løsninger på en kommunal udfordring
 • Styrke koordinator-teams og netværk imellem dem
 • Aftale brug af brugercentreret design frem mod Midtvejsseminar m. politikere i 2018
 • Aftale tid og sted for projektets aktiviteter frem til udgangen af 2019

Deltagere:

Teams af UR-koordinatorer samt relevante konsulenter fra Astra’s Forankringsafdeling.

Program med deltagerliste

- alle 12 tilmeldte kommuner var repræsenteret - se PDF iconher

Noter fra udvalgte programpunkter:

1. Velkomst og introduktion til forløbet med UdviklingsRum 2017-19

Mødelederen brugte PDF icondenne præsentation undervejs og fremhævede:

 • at UR er intergreret del af Astra’s generelle kommunale indsats og udvikler denne,
 • at kommunernes PDF icontilsagnsbrev udstyrer deres teams med et mandat,
 • at kommunerne har forpligtet sig på PDF iconen række del-leverancer,
 • at en naturfagskoordinatorfunktion kan skabe samspil mellem styringskæden og uddannelseskæden i en kommune,
 • at processen med at udvikle en naturfagsstrategi kan udnyttes til målrettet at styrke det sociale netværk af naturfagsaktører, der kan sikre varige effekter af en naturfagsstrategi og en styrket naturfaglig kultur i kommunen,
 • at kommuners udvikling af en naturfagsstrategi også er en politisk proces, der påvirkes af udefrakommende forhold som f.eks. en national naturvidenskabsstrategi, en national/regional teknologipagt eller FN’s verdensmål.

2. Afprøvning af “bruger-centreret design” som metode til at udvikle innovative strategier og planer i en kommune med Nyborg som case.
Afprøvningen blev gennemført i fem grupper (A, B, C, E og F)

3. Øvelsesforløb i fem grupper med produktion af:

 • 1 x video m. pitch af gruppens tegning
 • 2 x tematiserede observationer
 • 1 x SWOT-analyse
 • 1 x tegning m. reframed udfordring

 

Foto af produkter fra fem gruppers øvelsesforløb: