Gå til hovedindhold

UdviklingsRum for kommuner

6171 UdviklingsRum Kickoff Gruppefoto 281117

Flere kommuner i Astra's netværk for naturfagskoordinatorer ønsker at udvikle eller at ajourføre deres strategi for udvikling af naturfagområdet. Ved orienteringsmøder i juni 2017 udtrykte naturfagskoordinatorer interesse for tværkommunalt samarbejde om strategiudvikling.

Derfor faciliterer Astra i perioden fra 2017 til 2019 et fælles udviklingsrum for medarbejderteams fra kommuner, der har givet tilsagn om at ville prioritere denne opgave.

Udviklingsrummet vil trække på hidtidige erfaringer og anbefalinger til kommunale naturfagsstrategier samt National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten.

Forløbets aktiviteter vil fokusere på at:

  • styrke kommuners kapacitet til naturfaglig udvikling via en naturfagskoordinatorfunktion

  • skabe en behovsorienteret fælles ramme for teams af kommunale koordinatorer, der arbejder med egen kommunes udvikling af en naturfagsstrategi.