Gå til hovedindhold

UdviklingsRum for kommuner 2017-19

UdviklingsRum - Furesø/Fiskebæk - Foto: Søren Rafn

Flere kommuner i Astra's netværk for naturfagskoordinatorer ønsker at udvikle eller at ajourføre deres strategi for udvikling af naturfagområdet. Ved orienteringsmøder i juni 2017 udtrykte naturfagskoordinatorer interesse for tværkommunalt samarbejde om strategiudvikling.

Derfor faciliterer Astra i perioden fra 2017 til 2019 et fælles udviklingsrum for medarbejderteams fra 11 kommuner, der har givet tilsagn om at ville prioritere denne opgave.

UdviklingsRum 2017-19 har trukket på hidtidige erfaringer og anbefalinger til kommunale naturfagsstrategier samt National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten.

Forløbets aktiviteter har fokuseret på at:

  • styrke kommuners kapacitet til naturfaglig udvikling via en naturfagskoordinatorfunktion

  • skabe en behovsorienteret fælles ramme for teams af kommunale koordinatorer, der arbejder med egen kommunes udvikling af en naturfagsstrategi.

Resultater af de 11 kommuners strategiproces er tilgængelige i boksen til højre efterhånden som de tager form frem mod politisk vedtagelse.