Gå til hovedindhold

Netværk

Nationalkoordiantormoede i Sorø - Forankring 2017 - Foto: Suong Christensen  © Astra

Netværk er helt centralt i arbejdet med at udvikle kommunens naturfaglige kultur. Naturfaglige netværk har potentiale for at skabe synergier i kommunens tiltag på naturfagsområdet og sikre relationer på tværs af institutioner, så viden og initiativer spredes. Samtidig skabes et fælles ansvar for udviklingen af den naturfaglige kultur.

Netværk er en fælles betegnelse for praktikere, der lærer sammen og udveksler erfaringer. Det kan fx være naturfagteams på skoler eller netværk på tværs af skolerne i en kommune. Der kan være tale om netværk på tværs af daginstitutioner og skoler eller skoler og ungdomsuddannelser, der har til formål at understøtte den naturfaglige progression, mindske udfordringer ved overgange og skabe sammenhæng på langs af uddannelseskæden.

Netværkene kan involvere kulturinstitutionerne, de uformelle læringsmiljøer og erhvervslivet og dermed åbne op for en større inddragelse af det omgivende samfund i uddannelsesinstitutionerne.

Kommunens naturfagskoordinator har en central rolle i netværkene med at få opsat klare formål og sikre rammer og indhold. Klare formål betyder, at netværkets deltagere og sponsorerne af netværket ved, på hvilket grundlag møderne finder sted, og hvad der skal evalueres på.

De naturfaglige netværk kan være med til ‘oversætte’ og implementere nationale mål, krav og tiltag i praksis - eksempelvis når der kommer en ny reform eller en samlet naturvidenskabsstrategi for Danmark. På samme tid vil det skabe et ejerskab til kommunens strategier og en fælles forståelse for visionen for naturfagskulturen. Naturfaglige netværk kan også præge de kommunale strategier med erfaringer fra praksis.

I eksempelvis QUEST-projektet er der et kommunalt netværk af naturfagslærere, hvor formålet er praksisnær kompetenceudvikling. Her strækker netværkene sig helt ud til skolernes fagteams og opbygger lærende fællesskaber, så organisationen, her skolen og fagtemaet, udvikler sig sammen med den enkelte lærer. Dette stiller krav til skoleledelsens involvering og opbakning.

Hvad siger anbefalingerne til den nationale naturvidenskabsstrategi?

 

3.2 c Alle kommuner etablerer faglige fællesskaber, fx i form af netværk, for naturfagsundervisere og pædagogisk personale, der giver dem adgang til ny viden og styrker udviklingen af deres arbejde.

3.3 b Ledelser på hver enkelt grundskole og ungdomsuddannelse sikrer, at lærerne og det pædagogiske personale regelmæssigt mødes i faglige fællesskaber, fx ved at oprette og målbeskrive faggrupper/teams.

3.3 c Ledelser på alle grundskoler og ungdomsuddannelser udpeger mindst en ressourceperson til koordinering af den lokale naturvidenskabsindsats på institutionen.