Gå til hovedindhold

Hvad er en naturfagskoordinator?

Naturfagskoordinatorer er den eller de personer i en kommune, som har til opgave og ansvaret for at udvikle og styrke kommunens naturfaglige kultur. Den naturfaglige kultur kan defineres ud fra naturfagskompassets 7 akser.

En naturfagskoordinator er som regel formelt forankret i, eller har en formel relation til, en kommunal forvaltning, men kan samtidig have sin daglige gang tæt på praksis i institutionerne.

Dermed befinder naturfagskoordinatorerne sig i styringskæden mellem det forvaltningsmæssige, strategiske, politiske niveau og praksis med en tæt kontakt til kommunens institutioner og organisationer.

Naturfagskoordinatorer arbejder blandt andet med:

  • at drive naturfaglige netværk og sikre formål, rammer og indhold
  • at sikre en prioriteret, strategisk og forankret naturfagsindsats i samarbejde med relevante aktører
  • at sikre udvikling og anvendelse af kommunens fysiske rammer for naturfag - både inde og ude
  • at sikre synergier og samarbejde på tværs af forvaltninger, uformelle læringsmiljøer, virksomheder og andre medspillere på naturfagsområdet
  • at sikre kompetenceløft af naturfagslærere og andet pædagogisk personale og skabe sammenhæng mellem behov og indsats
  • at have fokus på overgange og brobygningsformer mellem institutioner og sikre kontinuitet i den naturfaglige læring og samarbejde på langs af uddannelseskæden
  • at igangsætte, udvikle og koordinere særlige initiativer på naturfagsområdet

Naturfagskoordinatorerne er de centrale aktører i styrkelsen af kommunens naturfaglige kultur. De bliver dermed vigtige medspillere i udviklingen af den naturfaglige kultur på den enkelte institution og den naturfaglige dannelse af vores børn og unge. Derfor er naturfagskoordinatorerne den primære og vigtigste målgruppe for Astras kommunale indsats. Astras mål er at have en aktiv naturfagskoordinatorfunktion i alle landets 98 kommuner.

Tilmelding og opdatering af oplysninger om kommunens eller regionens naturfagskoordinator

 

Må Astra gemme navn, email og tlf.nr. til brug for vores fremtidige kommunikation med dig som kommunens eller regionens naturfagskoordinator?
For at styrke naturfagskoordinatorernes adgang til hinanden og give eksterne interessenter mulighed for at henvende sig til koordinatorerne har Astra en liste med kontaktoplysninger på kommuner og regioners naturfagskoordinatorer på astra.dk.