Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

Er du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig indsats eller udarbejdelsen af den næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her! 

Vi har lavet en oversigt over fonde og andre støttemuligheder, der støtter naturfaglige aktiviteter og projekter.

Bemærk at du skal kontakte den enkelte fond direkte.

Oversigt over fonde og støttemuligher

 

 

Miljø- og Energifonden

Gode grønne idéer skal støttes og hjælpes fremad. Til gavn for miljøet og til gavn for Danmark. Det er baggrunden for at Miljø- og Energifonden gerne vil hjælpe grønne idéer i gang med små eller større beløb. Sådan søger du Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Miljø- og Energifonden har...
Frist:  01. dec. 2018

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål: Kunst og kultur Forskning og uddannelse Humanitære og sociale formål Den danske natur med dens flora og fauna Balancen mellem jagt- og naturinteresser Hovedvægten 15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge...
Frist:  08. jan. 2019

Den Jyske Sparekasses Støttefond

Fonden har midlertidigt stoppet uddelingen af fondsmidler. Fonden Den Jyske Sparekasses Støttefond blev stiftet den 31. december 2012 af Den Jyske Sparekasse i forbindelse med fusionen med Sparekassen i Skals. Fondens grundkapital udgør 90 millioner kroner. Formål Fonden giver tilskud til...
Frist:  31. okt. 2018

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond

Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private, og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen,humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art. Især ved større...

Ole Kirks Fond

Ole Kirk’s Fond har et almennyttigt og alment velgørende formål. Fonden støtter sociale, kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark. Hvordan søger man: Ved at benytte et online ansøgningsskema. Ved større projekter vil fondsadministrationen sædvanligvis indgå i...

DK-USA programmet for erhvervsuddannelserne

Formålet med programmet er at understøtte tværatlantisk samarbejde inden for erhvervsrettet uddannelse og styrke internationalisering og udveksling af god praksis til gavn for den videre udvikling af uddannelserne. Programmet retter sig mod danske erhvervskoler og andre aktører inden for...

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Industriens Fond støtter projekter inden for tre overordnede områder: Viden og kompetencer Virkelyst og iværksætteri...

Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, har fået tilført 2,5 mio. kr. i startkapital. Pengene bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål - især med vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber -...

Hvad kan 10.000 kroner gøre for jeres projekt? Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til lokale projekter. Upload din video i dag. Stem. Og gør en forskel. Hvem kan søge? Spar Nord...

I fixer, vi støtter

‘I fixer, vi støtter’ er et koncept, der kort og godt går ud på, at få fixet nogle af de mange gør det selv-projekter der findes rundt om i Danmark. Uanset om det er en idrætsforening, en fanklub, en haveforening, en børnehave eller noget helt femte, og uanset hvad formålet med projektet er, så...

Pulje: Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Formål Puljens formål er at støtte projekter, der afprøver forskellige metoder i praksis for derigennem at bidrage til at udvikle kvaliteten af overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. Et selvstændigt formål er herunder at formidle viden og erfaringer fra projekterne til...

10 til forskel

Hvad kan 10.000 kroner gøre for jeres projekt? Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. Hvem kan deltage Spar Nord...

Direktør Ib Henriksens Fond

Støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor videnskab, industri, handel og håndværk. Studieophold i udlandet. Videnskabelig forskning. Støtte til foreninger m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 a. Ansøgningsskema fås til det første formål ved indsendelse af frankeret svarkuvert...

Bikubenfonden

Fonden er alment velgørende. Bikubenfondens primære formål er at støtte og udvikle projekter af høj kvalitet inden for dansk kulturliv og socialt arbejde. I Bikubenfonden uddeles i dag støtte til projekter i hele Danmark og Grønland, hovedsagelig til sociale og kulturelle projekter. Herunder...

Realdania

Realdania støtter projekter hvis formål er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Man kan søge om støtte ved at udfylde deres online-ansøgningsskema. Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende. Hvordan ansøger man: Ved at benytte det online ansøgningsskema Behandlingstiden for en...

Foreningen Østifterne

Østifterne støtter skadeforebyggende aktiviteter forskning i skadeforebyggelse uddannelse humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål inden for Nykredit koncernens interesseområde. Hvert år uddeles ca. 6 mio. kr. til forskellige projekter. Hvordan...

Forlaget Columbus fond

Legatpraksis Som en almennyttig erhvervsdrivende fond uddeles overskuddet bl. a. til fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. Herunder ydes tilskud til udarbejdelse og offentliggørelse af pædagogisk udviklingsmateriale, rapporter eller mindre samfundsfaglige publikationer, der ikke er egnet til...

Landdistriktspuljen

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning, initiativer rettet mod børn og unge samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til at skabe og bevare arbejdspladser. Hvem kan søge? Både...

Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond yder fortrinsvis støtte til: Projekter med ferieformål, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser inden for områderne: kultur, natur og kulturmiljø. Støtte gives til udvikling, formidling og tilgængelighed af aktiviteter og oplevelser. Blandt de projekter, der har...
  •