Gå til hovedindhold

BUVM's - pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.

Formål

Puljens formål er at understøtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever gennem deltagelse i naturvidenskabelige olympiader og større nationale konkurrencer mv. i matematik, fysik, kemi, biologi mv. for at øge synligheden af de naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen af fagene og styrke rekrutteringen til videre uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.

Hvem

Faglige foreninger, lærergrupper og universiteter mv., der understøtter dansk deltagelse i eller afholder værtskab for naturvidenskabelige olympiader gennem et internationalt netværk, eller som afholder større nationale konkurrencer mv.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til:

  • dansk deltagelse i internationale, hovedsagelig naturvidenskabelige olympiader og de tilhørende danske/nordiske indledende aktiviteter. Midler kan endvidere anvendes til dansk værtskab for internationale naturvidenskabelige olympiader. Målgruppen for olympiaderne skal være aktiviteter, der retter sig mod elever i de gymnasiale uddannelser.
  • afholdelse af større nationale konkurrencer med fokus på naturvidenskab, hvor målgruppen er elever i de gymnasiale uddannelser eventuelt suppleret med deltagelse fra grundskolens ældste klasser blandt andet med formål at lette overgangen til de gymnasiale uddannelser.

Ansøgningsfrist den 17. august 2021 kl. 13.00.

Læs meget mere om puljen og ansøgningsprocessen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside