Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

Er du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig indsats eller udarbejdelsen af den næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her! 

Vi har lavet en oversigt over fonde og andre støttemuligheder, der støtter naturfaglige aktiviteter og projekter.

Bemærk at du skal kontakte den enkelte fond direkte.

Oversigt over fonde og støttemuligher

 

 

Undervisningsministeriets puljer

Oversigt over alle ministeriets puljer. Både de aktive, som er åbne for ansøgning, og de tidligere udmeldte, som er lukket for ansøgning. Her kan du se, hvilke puljer der kan søges på Undervisningsministeriets område, og hvordan tilskuddet fra puljerne bliver udmøntet. Du kan også finde regler,...

Pulje: Styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Formål Puljens formål er at støtte projekter, der afprøver forskellige metoder i praksis for derigennem at bidrage til at udvikle kvaliteten af overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. Et selvstændigt formål er herunder at formidle viden og erfaringer fra projekterne til...

Miljø- og Energifonden

Gode grønne idéer skal støttes og hjælpes fremad. Til gavn for miljøet og til gavn for Danmark. Det er baggrunden for at Miljø- og Energifonden gerne vil hjælpe grønne idéer i gang med små eller større beløb. Sådan søger du Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Miljø- og Energifonden har...
Frist:  01. dec. 2018

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond støtter projekter inden for forskning og uddannelse, sport og fritid, hospitaler, institutioner og sundhed samt kunst og kultur. Formål Fondens formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte til: Uddannelse og forskning Der gives primært donationer til universiteter...
Frist:  05. aug. 2019

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fondens formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte til uddannelses- og forsknings øjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m. v. Uddelinger i denne kategori går primært til universiteter og andre højere læreanstalter til udstyr til forskning, udvikling og...
Frist:  05. aug. 2019
Prisoverrækkelse til Science i Forum 2016 - Foto: Sanne Vils Axelsen ©Astra

Er i årets forskerskole? Vind Hempel-DTU Prisen på 100.000 kr.

Hempel-DTU belønner hvert år to almene eller tekniske gymnasier, som gør en særlig indsats for at fremme naturvidenskab og teknologi? Indstil din skole og vind prisen på 100.000 kr. Prisen overrækkes i forbindelse med Unge Forskere-finalen. Hempel-DTU prisen er en anerkendelse af, at et alment...
Frist:  01. mar. 2019

Otto Mønsteds Fond

Otto Mønsteds Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen indenfor Danmarks Handel og Industri, med særligt fokus på uddannelsesområdet. Otto Mønsted A/S er et investeringsselskab, der gennem afkastet fra direkte og indirekte investeringer i bl.a. virksomheder og værdipapirer forstærker det...

BUPL's udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge. Udviklingsprojekterne skal i 2019-2020 ligge inden for temaerne: Køn, mangfoldighed og ligestilling, Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid,...
Frist:  15. sep. 2019

Velux Fonden og Villum Fonden

Midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål. Til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre. Aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. VILLUM FONDEN støtter, projekter i Central- og...
Frist:  03. jun. 2019

Region Nordjylland - Regionsrådets uddannelsespulje

Uddannelsespuljen støtter udviklingsprojekter, der underbygger uddannelsesplanens politiske fokusområder. Regionsrådet har valgt fokusområder for ansøgninger til uddannelsespuljen for henholdsvis 2019 og 2020. Fokusområder for Uddannelsespuljens udmøntning: Bliv tændt på digitalisering Fra trivsel...
Logo - Fonden for Entreprenørskab - 1920x1080

Søg projektstøtte til entreprenørskab på skoler og uddannelser

Har du en god idé til et nyt fag, forløb eller et andet udviklingsprojekt på en skole eller uddannelse med fokus på entreprenørskab eller innovation? Så kan du søge støtte til det hos Fonden for Entreprenørskab. Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og...

Carlsbergs Mindelegat

Med udgangspunkt i fundatsen støtter Carlsbergs Mindelegat talentudvikling af yngre mennesker samt større og mindre projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for videnskaben og dens betydning i samfundet, med særlig fokus på ungdommen. Legatets midler disponeres af bestyrelsen...

Brdr. Hartmanns Fond

Fonden yder legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Fonden uddeler årligt 4-5 millioner kr. fordelt på ca. 60 ansøgninger/bevillinger årligt, typiske uddelings beløb er 10.000 - 200.000 kr. Fonden deltager i delfinansiering af større...
Frist:  15. maj. 2019

Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige aktiviteter. Inden for det almennyttige område støtter fonden bl.a. sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzen-prisen og uddannelse. Uddannelseslegater...
Frist:  29. sep. 2019

TrygFonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det kan være alt fra førstehjælpskurser til forskningsprojekter. Når du ansøger, er det vigtigt, at du først orienterer dig om vores fokusområder for at...
Frist:  01. sep. 2019

Region Syddanmark - Regionrådets uddannelsespulje

Region Syddanmark har årligt ca. 20 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, øge interessen for science samt at tage en videregående uddannelse. Regionsrådet i Region Syddanmark har i 2019 valgt at...
Frist:  15. sep. 2019