Gå til hovedindhold

Søg i fonde og støttemuligheder

Er du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig indsats eller udarbejdelsen af den næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her! 

Vi har lavet en oversigt over fonde og andre støttemuligheder, der støtter naturfaglige aktiviteter og projekter.

Bemærk at du skal kontakte den enkelte fond direkte.

Oversigt over fonde og støttemuligheder

 

 

BUPL's udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge. Udviklingsprojekterne skal i 2019-2020 ligge inden for temaerne: Køn, mangfoldighed og ligestilling, Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid,...
Frist:  15. sep. 2021

DUF - Science-aktiviteter derhjemme

Et samarbejde mellem DUF og Villum Fonden gør, at der med forundringspuljen sikres støtte til børn og unges science-aktiviteter. Det er særligt målrettet denne periode, hvor elever har været hjemsendt. Målgruppen er børn og unge fra 10-20 år, som ønsker at lave deres egne forsøg og eksperimenter...

Per og Lise Aarsleffs Fond

Per og Lise Aarsleffs Fond støtter almenvelgørende og almennyttige formål. Det gør sig særligt gældende i forhold til projekter der har fokus på kulturelle områder og ideudvikling inden for teknologi, teknik og videnskab. Der er vægt på, at støtten skal være med til at skabe samfundsmæssige nyttige...

Friluftsrådet - Projekter til gavn for naturen

Udlodningsmidler til friluftsliv (Friluftsrådet) uddeler 17 mio. kr. til projekter, der gavner naturen. Det kan for eksempel være projekter der indeholder nye vandrestider, flere shelters, skolehaver eller bål- og hytteaktiviteter i naturen. Puljen uddeles blandt projekter, som generelt er med til...
Frist:  01. sep. 2021

Friluftsrådet - Hjælp til aktiviteter i udeundervisningen

Friluftsrådet har oprettet en ny tilskudspulje, som er med henblik på hjælp og støtte til udeundervisning på landets skole og institutioner. Puljen består af 5 mio. kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er bred støtte til ideen om mere udeundervisning på skoleskemaet, men det kan også skabe...
Frist:  01. sep. 2021

Færchfonden

Færchfonden støtter iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse i Nordvestjylland. Der er mulighed for at indsende ansøgninger fem gange årligt, og det resterende af 2021 og hele 2022 fordeler sig således: 10. august 2021 (behandles 1. oktober 2021) 1. oktober 2021 (behandles 20. november 2021) 10...
Frist:  10. aug. 2021

Simon Spies Fonden

Simon Spies Fonden blev stiftet i 1983 af formand Simon Spies og har til formål at støtte almennyttige- og almenvelgørende formål. Fonden støtter hovedsageligt større institutioner og aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til gode - typisk indenfor områderne videnskab, kunst, kultur,...
Frist:  01. aug. 2021

Sparekassen Sjælland Fonden

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, har fået tilført 2,5 mio. kr. i startkapital. Pengene bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål, som især har vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber...
Frist:  01. sep. 2021

Friluftsrådet

Friluftsrådet giver både tilskud til store og små projekter - så længe de er med til at skabe nye muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen. På siden finder du gode råd og inspiration til din ansøgning om tilskud til projekter. Udlodningsmidlerne udgør det overskud, som er i Danske...
Frist:  01. sep. 2021

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond støtter projekter inden for forskning og uddannelse, sport og fritid, hospitaler, institutioner og sundhed samt kunst og kultur. Formål Fondens formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte til: Uddannelse og forskning Der gives primært donationer til universiteter...
Frist:  09. aug. 2021
Villumfonden logo

Velux Fonden og Villum Fonden

Midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål. Til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre. Aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. VILLUM FONDEN støtter, projekter i Central- og...
Frist:  01. nov. 2021

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål: Kunst og kultur Forskning og uddannelse Humanitære og sociale formål Den danske natur med dens flora og fauna Balancen mellem jagt- og naturinteresser Hovedvægten 15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge...
Frist:  16. sep. 2021

Undervisningsministeriets puljer

Oversigt over alle ministeriets puljer. Både de aktive, som er åbne for ansøgning, og de tidligere udmeldte, som er lukket for ansøgning. Her kan du se, hvilke puljer der kan søges på Undervisningsministeriets område, og hvordan tilskuddet fra puljerne bliver udmøntet. Du kan også finde regler,...
Frist:  17. aug. 2021

Knud & Dagny Gad Andresens Fond

Fonden blev stiftet i 1961 af Knud og Dagny Gad Andresen. Fondens formue er primært skabt ved salget af familievirksomheden A/S Gea Farmaceutisk Fabrik i 1995. Fondens formål er at støtte efterkommere efter stifterne samt at fungere som almenvelgørende fond. Fonden støtter primært, projekter der i...
Frist:  19. nov. 2021

Norlys Vækstpulje

Med vækstpuljens midler kan Norlys tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som vores kunder og andelshavere bevæger sig i og er en del af. Bestyrelsen for Norlys Vækstpulje varetager fremover udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler...
Frist:  01. okt. 2021

Brdr. Hartmanns Fond

Fonden yder legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Fonden uddeler årligt 4-5 millioner kr. fordelt på ca. 60 ansøgninger/bevillinger årligt, typiske uddelings beløb er 10.000 - 200.000 kr. Fonden deltager i delfinansiering af større...
Frist:  24. aug. 2021

Hartmann Fonden

Brødrene Hartmanns Fond blev stiftet i 1964. Fonden støtter brede områder inden for samfundslivet i overensstemmelse med Fondens vedtægter. Fonden uddeler årligt 4-5 millioner kr. fordelt på ca. 60 bevillinger årligt. Typiske uddelings beløb er 10.000 - 200.000 kr. Fonden deltager i delfinansiering...
Frist:  24. aug. 2021