Gå til hovedindhold

Fagteam og faggrupper

Ud over at være inspiration til den enkelte lærers praksis, så har Naturvidenskabens ABC også potentiale til en fælles fagteam- eller faggruppeindsats. Naturvidenskabens ABC kan på den måde være et omdrejningspunkt for et fælles spørgsmål, som fagteamet/faggruppen kan dykke ned i og undersøge sammen.

Det kan fx være spørgsmål om progression, udvikling i elevernes naturvidenskabelige erkendelser eller brug af forskere og naturvidenskabsfolk i undervisningen.

Proces

Et fælles spørgsmål for fagteamet/faggruppen kan fx undersøges med udgangspunkt i denne fem-trins-proces:

1. Bestem jer for et område, I gerne vil være fælles om at blive klogere på

Det kan være et område, I finder i skolens lokale naturfagshandleplan, kommunens naturfagsstrategi eller andre styredokumenter - eller det kan være et område, I er blevet nysgerrige på igennem jeres egen praksis. Hvis I har flere områder, I gerne vil arbejde med, så prioritér sammen, hvad I skal arbejde med først, og hvad der evt. skal på “parkeringspladsen”.

Brug refleksionsarkene i boksen til højre til at få øje på eventuelle områder i Naturvidenskabens ABC, der kan være genstandsfelt for det, I gerne vil arbejde med i fagteamet/faggruppen.

2. Formulér sammen et præcist spørgsmål, som kan styre jeres fælles undersøgelse

Eksempler:

  • hvordan udvikler elevernes viden om biodiversitet sig fra 0. - 9. klasse på vores skole?
  • hvilke begreber bruger vores undervisningsmaterialer i forløb om energi, og hvordan kan vi som faglærere understøtte elevernes sammenhængende forståelse af energibegrebet?
  • hvilken betydning har det for elevernes motivation for naturfag, at vi inddrager forskere/videnskabsfolk i undervisningen?
  • hvordan kan vi skabe en rød tråd fra udskolingen til gymnasiet i elevernes forståelse af klimaspørgsmål ved hjælp af Naturvidenskabens ABC?

3. Aftal konkrete aktiviteter, I vil gennemføre

Det kan være aktiviteter på fagteam- eller faggruppemøderne, hvor I fx planlægger undervisningsforløb sammen, analyserer jeres undervisningsmaterialer eller arbejder med progressionstræer. Det kan også være aktiviteter i undervisningen, hvor I fx aftaler at gennemføre bestemte aktiviteter eller forløb i bestemte klasser, på trin eller i faser. Hvis I arbejder med et brobygnings- eller overgangsforløb mellem grundskole og ungdomsuddannelse, så sørg for at aftale de konkrete aktiviteter i fællesskab.

Husk at aftale, hvordan I indsamler data fra jeres aktiviteter undervejs, og sørg for at lave en aftale om, hvornår I forventer, at alle har gennemført aktiviteterne og indsamlet de aftalte data.

4. Gennemfør de aftalte aktiviteter og indsaml data

Det kan være, I har aftalt at indsamle elevprodukter, skrive lærer-logbog, samle jeres forløb i jeres læringsplatform, evaluere med bestemte spørgsmål i alle klasser eller noget helt andet. Under alle omstændigheder kan det være en god idé at oprette en mappe eller lignende et sted, hvor I løbende kan lægge jeres data, så de andre i fagteamet/faggruppen kan få adgang til dem.

5. Drøft jeres fælles spørgsmål

Tag udgangspunkt i de aktiviteter, I har gennemført og de data, I har indsamlet. Hvad ved I nu om det, I var nysgerrige på? Har der vist sig områder, som I må undersøge nærmere? Måske noget ved jeres undervisning, I har lyst til at ændre på? Noget nyt, I er blevet nysgerrige på?

Aftal, hvordan I kommer videre herfra.

Måske kan I have glæde af at bruge skabelonen til en lokal naturfagshandleplan som “køreplan” for jeres fælles arbejdsproces. Se en film om den her og find en skrivbar og printbar pdf her.