Fundamentale fysiske kræfter

Luftballon

Tre forskellige aktiviteter: fra densitet og opdrift i 1.g, over Atwoods faldmaskine i 2.g og til de fire fundamentale kræfter i 3.g, som er med til at belyse Naturvidenskabens ABCs Erkendelse 8: ‘Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet’.

Energi, energiformer, energibevarelse

Ung person laver tricks på skateboard

Fire forslag til aktiviteter om energiformer og -bevarelse, som er egnede til at skabe faglig diskussion mellem eleverne om vigtige begreber og pointer vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 9: Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden.

Forløb: Alt liv har udviklet sig gennem evolution

Illustration af evolution

Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution. Aktiviteterne har evolutionsbiologi, tilpasning, nedarvningsmønstre, biologisk variation og naturlig selektion samt artsdannelse som omdrejningspunkter.

Epigenetik

Illustration af DNA-streng

Forskerne arbejder på højtryk for at afdække nye reguleringsmekanismer hos forskellige organismer. Et område hvor der sker rigtigt meget er epigenetik. På denne side finder du forskellige undervisningsmaterialer, der omhandler netop dette område.

Meget simpel unipolar elektromotor

Illustration af idé

En elektrisk strøm bliver påvirket af en kraft, hvis strømmen løber i et magnetfelt. Dette kan man benytte til at lave en uhyre simpel elmotor, der kun består af et batteri, en magnet, en ledning og en lille spids og magnetiserbar skrue (for eksempel en træskrue).

Hastigheden af et nervesignal

Hastigheden af et nervesignal

I vores krop sender nervesystemet mange vigtige signaler rundt. Det er fx nervesystemet, der sender signal fra hjernen til musklerne, når vi beslutter os for at spænde en muskel. Undersøg, hvor hurtigt nerverne kan sende signaler rundt i kroppen hos dig og dine klassekammerater.

Databehandling

""

Afsnit 3 af 3 om “Naturvidenskabelige undersøgelser”. Afsnittet her handler om databehandling af dataene fra afsnit 2. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning i boksen “Hent filer”. 

Eksperimenter

YouTube videoen " 0:02 / 5:43 Hvorfor flyder man? #2 Eksperimenterne. HVERDAGSFYSIK"

Afsnit 2 af 3 om “Naturvidenskabelige undersøgelser”. I afsnittet udfører vi eksperimenterne vi beskrev i afsnit 1. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning i boksen “Hent filer”.

Hypoteser

YouTube videoen "Hvorfor flyder man? #1 Hypoteser og variable. HVERDAGSFYSIK"

Afsnit 1 af 3 om “Naturvidenskabelige undersøgelser”. Afsnittet handler om at danne hypoteser og beskrive et eksperiment. Brug videoen som opstart, og hent elevhæfte og lærervejledning i boksen “Hent filer”.