Gå til hovedindhold

Kom i gang med fælles undervisning og fælles prøve i fagteamet

Hvordan bygger I fællesfaglige forløb op? Der er mange måder at organisere et fællesfagligt forløb på.

I figur 1 og 2 illustrerer vi en mulig progression i tilgangen til arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål:

  • Figur 1 viser, hvordan det første fællesfaglige forløb kan have én fælles naturfaglig problemstilling som omdrejningspunkt, som grupperne belyser med hver deres arbejdsspørgsmål.
  • Figur 2 viser, hvordan grupperne i et senere fællesfaglige forløb arbejder med hver deres problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål.

 

Naturfagsteamets arbejde med de fællesfaglige forkusområder

 

Og hvordan kan det så forløbe? Figur 3 og 4 illustrerer to organiseringer af selve det fællesfaglige forløb:

  • Efter en fælles opstart arbejdes der i fagene frem mod, at eleverne udarbejder problemstillinger og arbejdsspørgsmål i den kadence, fagene efter skemaet nu engang ligger. Det viser figur 3. Den tykke røde streg indikerer, at problemstilling og arbejdsspørgsmål derefter er styrende.
  • Figur 4 viser en mere projektagtig organisering, hvor gruppernes arbejde med at belyse problemstillinger og arbejdsspørgsmål suppleres af fælles kurser i fx indhold eller metoder.

 

Naturfagsteamets arbejde med de fællesfaglige forkusområder

 

*Forkortelser FFF: Fællesfagligt fokusforløb P: Problemstilling A: Arbejdsspørgsmål

Hvilken organisering passer til jeres skolekultur? Diskutér i fagteamet, hvornår det passer jeres praksis at organisere de fællesfaglige forløb på hvilke måder.

PDF iconPrint figur 1 - 4

Sæt scenen og engagér

Hvordan får I jeres elever til at undre sig, så de har et afsæt for at formulere problemstilling og arbejdsspørgsmål? Sæt scenen fx med konkrete øvelser og engagér eleverne gennem det:

Astras materialer til fagteamet

Gik I glip af Astras temadage Fælles undervisning frem mod fælles prøve? Find inspiration til fagteamets arbejde: