Gå til hovedindhold

Fællesfaglige fokusområder

I løbet af 7.-9. klasse skal naturfagene samarbejde om mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, som det fremgår af læseplanerne for biologi, fysik/kemi og geografi. Et fællesfagligt forløb sætter naturfagene i sammenhæng med udgangspunkt i en naturfaglig problemstilling, som belyses ved hjælp af to eller tre af naturfagene.

De fællesfaglige forløb i udskolingen skal opfylde mindst to af følgende tre kriterier:

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet. 
  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi 
  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne har mulighed for at tage stilling 

De fællesfaglige undervisningsforløb kan være lokalt fastlagte, de kan være tilpasset lokale forhold og ressourcer, og de kan forekomme inden for følgende fokusområder:

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

- kan fx handle om landbrug, havbrug, algeinnovation, skovbrug eller plastproduktion. 

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

- kan fx knytte an til vedvarende kontra ikke-vedvarende energikilder, forurening af atmosfæren eller isolering af boliger.

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

- kan fx knytte an til vandets kredsløb, global drikkevandsforsyning, klimatilpasninger og spildevandsudledning.

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

- kan fx knytte an til ftalater, røgrensning, kødproduktion, industrielle symbioser eller transport. Find inspiration i forløbet Vi undersøger kemisk industri.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

- kan fx knytte an til solindstråling, mobiltelefoni, a-kraft, rumrejser, cancer eller baggrundsstråling.

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

- kan fx knytte an til robotteknologi, bioteknologi eller fødevareteknologi.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange fællesfaglige forløb, der kan lægges fra 7.-9. klasse. Der er mulighed for at gennemføre fællesfaglige forløb inden for andre fokusområder end læseplanernes seks. 

Fællesfaglige fokusområder i den fælles prøve

Til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi skal der opgives mindst fire fællesfaglige fokusområder, som den enkelte klasse har haft undervisning i. Det kan både være læseplanernes eller andre fællesfaglige fokusområder, der opgives til prøven. Hvor fællesfaglige forløb i undervisningen godt kan tage afsæt i kun to af de tre naturfag, skal forløb som opgives til prøven være fællesfaglige for både biologi, fysik/kemi og geografi. Læs mere om opgivelser til den fælles prøve.