Skolechef- og politikermøde 2023

Skolechef- og politikermøde 2023

Naturfagene som løftestang for trivsel og motivation i skolen

De seneste år har skoledebatten været præget af både elevernes generelle trivsel og motivation og det høje fokus på naturfagene.

Men kan de kommunale rammer sættes således, at både elevernes generelle trivsel og deres interesse for naturfag øges? Det ser Astra - det nationale naturfagscenter nærmere på til vores årlige skolechef og politiker møde. 

Vores moderator den flere gange prisbelønnede journalist Line Gertsen tager os igennem en spændende dag.

Med udgangspunkt i aktuel forskning, skal vi diskutere, om øget faglighed og trivsel kan være hinandens forudsætninger? Og se på hvordan forskellige tilgange til naturfagsundervisningen har vist sig at være inkluderende eller ekskluderende. 

I vil møde spændende aktører med inspirerende projekter og indsatser, som har sat ekstra fokus på trivsel, motivation og naturfagene i skolen.  

Vi afholder dagen i forbindelse med Danmarks største naturfagskonference. Big Bang-konferencen som man dermed også får mulighed for at se og opleve.

 

>> Tilmeld dig til skolechef- og politikermødet her

Program

Dette er et foreløbigt program
09.30 Løbende ankomst med mulighed for morgenmad

10.00 Deltagelse i Big Bang konferencens åbning – Keynote speaker

11.00 Rundvisning i Big Bang messeområdet og videre til mødelokalet

11.20 Velkomst v. Bo Lykke Fredsgaard, forankringschef i Astra, samt rammesætning for dagen v. moderator Line Geertsen

11.30 Hvordan giver vi alle børn mulighed for at tilgå undervisningen, så de trives, er trygge og motiverede? 

Oplæg og dialog ved Lotte Hedegaard Sørensen, lektor på Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse

I sit oplæg giver Lotte Hedegaard Sørensen en status på inklusion i Danmark. Hun præsenterer, hvordan inklusion og undervisning i (natur)fag er og skal være hinandens forudsætninger samt diskuterer, hvad det indebærer at skabe engagerende læringsmiljøer for alle elever, og hvordan vi engagerer lærerne i at udvikle engagerende læringsmiljøer?

12.15 Frokost

13.00 Potentialer i naturfagene i forhold til inklusion

Oplæg ved Ene Ernst Hoppe, Ph.d. ved institut for Naturfagenes Didaktik 

Ene Ernst Hoppe har undersøgt elevers deltagelsesmuligheder i naturfagene i forbindelse med overgangen fra 6. til 7. klasse. Hun har bl.a. set på, hvordan forskellige tilgange til naturfagsundervisningen kan være inkluderende eller ekskluderende, hvilket mindsker elevernes oplevelser af at “se sig selv” i faget. Netop i forhold til trivsel og motivation kan det være afgørende, at eleven har en oplevelse af at høre til i folkeskolens fag. 

13.30 Markedsplads og netværk mellem aktørerne.
Her kan man møde inspirerende projekter og indsatser, som sætter ekstra fokus på trivsel, motivation og naturfagene.

14.00 Eftermiddagskaffe og kage

14.15 Dialog og debat v. moderator Line Geertsen: Hvad tager vi med herfra? Hvordan går vi konkret i gang med at gøre naturfag til løftestang for trivsel og motivation? Hvem er den kommunale naturfagskoordinator, og hvordan kan vedkommende støtte opgaven?

Afrunding og tak for i dag v. Bo Lykke Fredsgaard

Praktisk information

Målgruppe

Kommunalpolitikere og skolechefer og andre med overordnet, administrativt eller politisk ansvar på skoleområdet

Geografisk område

Landsdækkende

Pris

Gratis

Uddannelsesområde/fag

Grundskole

Tilmeldningsfrist

1. marts 2023

Hvornår?

22. marts 2023 09.30 til 15.00

Hvor?

Odense Congress Center Ørbækvej 3505220 Odense

Kontakt

Lars Hagelskjær Wieland
lhw@astra.dk

Flere begivenheder

Begivenheder til samme målgruppe

Skip to content