Nationalt natufagsvejledernetværksmøde 2023

Nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere 2023

Formål

  • Det nationale netværksmøde for naturfagsvejledere  har til formål, at styrke den enkelte naturfagsvejleder og det lærende netværk mellem naturfagsvejledere fra fra landets skoler og kommuner.
  • Formålet er desuden at give naturfagsvejledere konkrete redskaber til at løfte kvaliteten af kerneopgaver på egen skole, herunder organisering af fagteamsamarbejde med fokus på udvikling af naturfagsundervisningen til gavn for elevernes læring.

Hvad skal der ske?

Temaet for årets nationale netværksmøde for naturfagsvejledere er “Evaluering i naturfagene” og har fokus på hvordan naturfagsvejlederen i samarbejde med naturfagskollegaer, naturfagsteams og skoleledelser, kan arbejde med at udvikle evalueringskulturen i naturfagene. Der vil både være et forskningsmæssigt perspektiv fra Jens Dolin, Professor emeritus fra Institut for Naturfagenes Didaktik, samt eksempler på hvordan man i praksis kan arbejde med at udvikle evalueringskulturen som naturfagsvejleder.

Praktisk information

Arrangementet er kun for tilmeldte i det nationale naturfagsvejledernetværk. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du tilmelde dig her.

Det er gratis at deltage, og Astra sørger for forplejningen.

​​Tilmelding

Naturfagsvejledere, som er tilmeldt det nationale netværk, har modtaget en mail i december 2022, hvor det er muligt at tilmelde sig mødet. Tilmelding eller framelding er senest fredag den 10. marts 2023.

 

Program

Foreløbigt

Kl. 11.30 – 12.00
Flydende ankomst
Mulighed for en let frokost

Velkomst ved Astra og Børne- og Undervisningsministeriet
Naturfagsvejlederne bydes velkommen til mødet og dagen rammesættes ud fra formål, program og tema.

Evalueringskulturen på egen skole
Ud fra rammesætningen af temaet i velkomsten videndeler naturfagsvejlederne om hvordan evalueringskulturen ser ud i naturfagene på egen skole.

Evalueringskultur i et forskningsmæssigt perspektiv
Jens Dolin, Professor emeritus fra Institut for Naturfagenes Didaktik vil fra et forskningsmæssigt perspektiv sætte fokus på nogle af de udfordringer, der opleves ift. evaluering i naturfagene, samt de løsningsmuligheder der kan være. Herunder formativ og summativ evaluering og samspillet mellem evalueringsformerne.

Naturfagsvejlederrollen og udvikling af evalueringskulturen i naturfagene
På mødet vil der være en række workshops med forskellige temaer, hvor naturfagsvejlederne præsenteres for praksiseksempler, inspiration og værktøjer, som kan understøtte arbejdet med at udvikle evalueringskulturen i naturfagene på egen skole. 

Ud fra eksempler og inspiration fra workshops videndeler og sparrer naturfagsvejlederne om, hvordan der kan arbejdes videre med at udvikle evalueringskulturen i naturfagene på egen skole i samarbejde med naturfagskollegaer, naturfagsteams og skoleledelser.

Debat om udvikling af evalueringskulturen
Naturfagsvejlederne har mulighed for at gå i dialog og debat med centrale aktører fra skoleområdet, der også har en rolle og et ansvar ift. at udvikle evalueringskulturen i naturfagene og i skolen generelt.

Kl. 16.50- 17.00
Evaluering og tak for i dag
Mødet evalueres og mødets deltagere kan fremsætte ønsker til fremtidigt indhold i netværket.

Praktisk information

Målgruppe

Naturfagsvejledere og ressourcepersoner inden for naturfagsområdet på grundskolerne

Geografisk område

Nationalt

Pris

Gratis

Uddannelsesområde/fag

Grundskole

Tilmeldningsfrist

Tilmeldingsfristen er den 10. marts 2023.

Hvornår?

21. marts 2023 11.30 til 17.00

Hvor?

Odense - nærmere lokation følger

Kontakt

Thomas Sandholm Hald
tsh@astra.dk

Flere begivenheder

Begivenheder til samme målgruppe

Der er ikke flere kommende begivenheder til denne målgruppe.

Skip to content