Elever kigger i mikroskop

NAFA temadag 2024

Temadag om naturfaglig skoleudvikling

Det nationale program Naturfagsakademiet (NAFA), der har til formål at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen, inviterer kommunale naturfagskoordinatorer, skoleledelser og naturfagsvejledere/lignende ressourcepersoner til en temadag om naturfaglig skoleudvikling.

Her vil den nyeste viden om betydningsfulde faktorer ift. udvikling af naturfagene i grundskolen blive præsenteret. Det sker med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra de kommuner og skoler, der de sidste tre år i regi af NAFA har arbejdet med at udvikle den naturfaglige praksis gennem kompetenceudviklingsforløb. Deltagerne vil også som nogle af de første høre resultaterne fra den forskningsgruppe, der har fulgt skolerne og få indblik i den teori, der har dannet grundlag for de forløb, der er designet for den enkelte kommune og skole. Undervejs på temadagen bliver der også skabt rum for videndeling, hvor deltagerne inviteres til at byde ind med erfaringer fra egen praksis.

Temadagens sidste del vil give et indblik i det næste tema i NAFA, “Teknologisk dannelse i naturfagene”, hvor den nyeste viden indenfor dette område bliver foldet ud.

Find foreløbigt program og praktiske informationer herunder samt dato, lokation og tilmeldingslink i boksen til højre.

Program

(OBS! foreløbigt program)

09.00 – 09.30 Flydende ankomst med mulighed for morgenmad

09.30 – 09.40 Velkomst og rammesætning

09.40 – 12.00 Kompetenceudvikling i naturfagene – hvor svært kan det være?

Kom og vær med til en formiddag, hvor der præsenteres resultater fra følgeforskningen fra de igangværende og nyligt afsluttede kompetenceudviklingsprojekter i NAFA. Der vil også være et skoleforskningsperspektiv på udviklingsprocesserne, hvor selve arbejdet med at udvikle og drive de enkelte projekter bliver belyst.

Oplæggene danner udgangspunkt for, at deltagerne reflekterer over egne kompetenceudviklingsforløb, fx i regi af NAFA eller kommunale/skolebaserede forløb.

Oplæg

Status og udviklingspotentialer v/ Christina Dahl Madsen, VIA University College

Hør dugfriske resultater fra følgeforskningens arbejde blandt de deltagende skoler og kommuner i NAFA.

Forskningens perspektiv på naturfaglig skoleudvikling v/ Jan Sølberg, Københavns Universitet

Jan Sølberg giver et forskningsbaseret billede på udfordringer og barrierer i naturfaglige skoleudviklingsprojekter.

12.00 – 13.00 Frokost og netværk

13.00 – 15.15 Teknologisk dannelse i naturfag – hvad, hvorfor og hvordan v/ Lykke Brogaard Bertel, Aalborg Universitet m.fl.

NAFA arbejder i skoleåret 2024/25 med temaet “Teknologisk dannelse i naturfagene”, med forskning i begrebet, udvikling af praksis på læreruddannelser og undersøgelser af, hvordan det kan og allerede bliver arbejdet med på skoler.

Undervejs i oplægget vil der være eksempler fra praksis, og deltagerne vil blive inddraget og udfordret på deres egen forståelse af, hvad og hvordan teknologi skal være – og allerede er – en del af naturfagsundervisningen.

15.15 – 15.30 Afrunding og næste skridt

Praktisk information

Målgruppe

Kommunale naturfagskoordinatorer, skoleledelser og naturfagsvejledere/lignende ressourcepersoner

Geografisk område

Landsdækkende

Pris

Gratis

Uddannelsesområde/fag

Grundskole

Tilmeldningsfrist

4. november 2024

Hvornår?

13. november 2024
09.00 til 15.30

Hvor?

UCL SeebladsgadeSeebladsgade 15000 Odense C

Kontakt

Majbrit Keinicke
mke@astra.dk

Flere begivenheder

Begivenheder til samme målgruppe

Begivenheder

Temadag for undervisere i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne afholdes tirsdag den 6. november i Randers og torsdag den 7. november i Brøndby.

Begivenheder

Nationalt møde for naturfagskoordinatorer 2024 d. 2.-3. oktober

Begivenheder

Nationalt netværksmøde med fokus på naturfagvejledernes arbejde med kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

Begivenheder

Nationalt netværksmøde for gymnasiernes naturvidenskabskoordinatorer.

Begivenheder

Regionalt naturfagskoordinatormøde for kommuner i Østdanmark, januar 2025.

Begivenheder

Naturfagene som løftestang for trivsel og motivation i skolen
Skip to content