Gå til hovedindhold

Temadag for undervisere: FN's 6. klimarapport samt Naturvidenskabernes ABC på erhvervsuddannelserne

EUD-arrangement  - Forankring 2019 © Astra - Foto: Suong Christensen

Formål med temadagen

  • at sætte relevant naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden i spil blandt deltagerne
  • at sætte fokus på videndelingsprocesser omkring de naturvidenskabelige grundfag på den enkelte skole, ud fra et didaktisk, et organisatorisk samt et strategisk perspektiv. 

FN's Klimarapport, Naturvidenskabens ABC og videndeling med kolleger

Velkommen til årets temadag for undervisere i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsskoler, hvor vi i år har to spændende temaer på programmet.

Som du nok har hørt i medierne er FN’s klimapanel IPCC udkommet med den 6. rapport, der kommer med en meget detaljeret analyse af fremtidens klima. Det er et kæmpe værk på 3000 sider, som det har taget flere tusind klimaforskere mange år at lave.

Kom og hør en af bagmændene bag rapporten, professor og videnskabelig leder i Center for Klimaforskning Eigil Kaas fortælle, hvad der egentlig står i rapporten. Hvad er status på klimaforandringerne? Hvor galt står det til ift. den globale temperaturstigning? Hvad kan vi gøre? Og hvad kan EUD-elever mon gøre?

Bagefter får vi et indblik i en række undervisningsforløb til projektet Naturvidenskabens ABC fra projektleder i Astra Suzie Auener. I ABC'en har nogle af Danmarks fremmeste naturvidenskabelige og didaktiske forskere givet deres bud på, hvilke grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser alle borgere i Danmark i princippet bør kende. Undervisningsforløbene skal understøtte, at I som undervisere kan arbejde med erkendelserne med jeres elever. Læs evt. mere om Naturvidenskabens ABC her og se undervisningsforløbene her.

Efter oplæggene er der en række workshops, hvor I bliver inspireret til at arbejde med både klimaproblematikker, grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser samt naturfagsdidaktik. Workshopholderne fremlægger eksempler og tanker, og I deltagere bidrager med viden, drøftelser og refleksioner.

Herunder kan du se meget mere om programmet, oplægsholdere, workshops og tilmelding.

Vi glæder os til at se jer!

Dagens eksperter (foruden jer selv) - oplægsholdere
 
Eigil Kaas
Professor i Is-, Klima og Geofysik, formand for den danske IPCC delegation og videnskabelig leder for Center for Klimaforskning
 
Suzie Auener
Projektleder på udvikling af undervisningsmaterialer til Naturvidenskabens ABC, Astra
 
Morten DD Hansen
Museumsinspektør, cand.scient. og TV-vært
 

 

Program og beskrivelse af workshops 

Program

09.00
Løbende ankomst

09.20
Velkommest og introduktion til dagen

09.30
FN´s Klimapanels 2021-rapport: Hvad står der egentlig i den? v. Eigil Kaas

10.15
Workshop: Hvad betyder klimarapporten for os, i den konkrete undervisning i de naturvidenskabelige grundfag?

10.45
Pause

11.00
Naturvidenskabens ABC - inspiration til din naturfaglige undervisning v. Suzie Auener, projektleder for implementeringen af Naturvidenskabens ABC, Astra

11.30
Drøftelse i grupper: Hvad betyder Naturvidenskabens ABC for os, i den konkrete undervisning i de naturvidenskabelige grundfag?

11.45 Præsentation af workshops

11.55 Workshoprunde 1 (se beskrivelser nedenfor)

12.45
Frokost

13.30      
Workshoprunde 2 (se beskrivelser nedenfor)

14.15
Pause

14.45
Naturens sande tilstand er ikke verdens mest opløftende historie, men hvorfor er det så vigtigt at passe på vores biodiversitet? Og hvorfor er det vigtigt for mig som underviser i de naturvidenskabelige fag på EUD?

v. Morten DD Hansen

15.45
Afslutning og tak for i dag

Workshops 1-6

W1: Naturvidenskabens ABC i EUD-uddannelserne (Kun Århus)
I denne workshop vil der være en præsentation og diskussion af hvordan Naturvidenskabens ABC kan indgå som et frisk pust i de naturvidenskabelige grundfag på EUD. 

v/ Ole Pedersen, underviser SOSU Midt- og Vestjylland, lærebogsforfatter (naturfag og it i undervisningen), medudvikler af indhold til Naturvidenskabens ABC

 

W2: Praktiske matematikforløb
Vi ser på hvordan man kan lave forløb i matematik, hvor hænderne kan sættes med i spillet. Vi skal afprøve et forløb om forholdsregning og lineære funktioner fra matematik på E-niveau, og vi skal arbejde med eksempler på praktisk-eksperimentel matematik inden for autouddannelserne. Der er fokus på faglig sparring og videndeling.

v/ Catherine Bearcroft Freksen, underviser Autovidencenter Fyn, Syddansk Erhvervsskole. Uddannet folkeskolelærer med bl.a. linjefagene fysik/kemi og matematik

 

W3: Praktisk anvendelse af droneteknologi
Der præsenteres droners anvendelse i forskellige brancher. I denne workshop skal vi arbejde med programmering af droner samt flyvning med droner i praksis.

v/ Agner Nielsen, Projektleder hos Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed

 

W4: Lokalt oplæg fra SOSU-Østjylland (Århus) eller lokalt oplæg fra Roskilde Tekniske Skole Vilvorde (Roskilde)
Nærmere informationer kommer senere

v/ navn

 

W5: Praksisnær undervisning med podcast
Hør om erfaringer fra projektet Den Didaktiske Podcast, hvor en række podcasts nu ligger tilgængelige til brug i undervisningen. Hør samtidig også om, hvordan du selv kan komme i gang med at lave podcast, og hvilke muligheder der er i dit fag. Klik ind hos Center for IT i Undervisningen (CIU) og bliv inspireret.

v/ Carsten B. Sørensen, underviser og podcaster ved SOSU Syd & Karin Eckersberg, specialkonsulent i CIU

 

W6: Digitale elementer i naturfag
Digitalt element i kemi til naturfag på GF og HF SOSU - kort
view over mange forskellige digitale elementer udviklet på
Science II learning factory (CIU). Mulighed for afprøvning.

v/ Jane Aksglæde underviser, Jan Zion Ramlov pædagogisk IT
vejleder. SOSU Østjylland

 

 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, og tilmeldingen skal ske senest den 25 oktober. 

Kommune og institutionsnummer udfyldes ud fra valg af skole, og kan ikke redigeres.
Hvis din skole / institution ikke findes på listen, skriv det her.

Samtykke til deltagerliste

Under EUD-temadagen vil der blive taget billeder og evt. film, som bliver brugt i markedsføringen eller andet omtale af Astras aktiviteter og materialerarrangementer. Derfor beder Astra om samtykke til at bruge evt. portrætlignende billeder og film af dig, der er taget i forbindelse med arrangementet. Ønsker du efterfølgende at ændre din samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk. Du kan læse mere om Astras GDPR-politikker her.

Tilmeld dig netværket

Hvis du ikke allerede er medlem af netværket og ønsker du at modtage informationer fra Astra omkring EUD, så tilmeld dig vores netværk for naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskolerne her.