Nyheder - Ny Viden

EUD Undervisning i naturfag er motiverende

Det viser en ny undersøgelse af potentialer og udfordringer ved grundfagsundervisningen i naturfag, biologi, fysik og kemi som Astra – Det nationale naturfagscenter har gennemført i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.  

 

Undersøgelsen viser, at eleverne oplever, at undervisningen i naturfag, biologi, fysik og kemi giver dem en baggrundsviden, der både er vigtig for deres almene dannelse og deres kommende erhverv. Det at blive klogere på deres kommende erhverv og samtidig have undervisning i det naturvidenskabelige, giver eleverne en faglig stolthed, og kan gøre det nemmere for eleverne at lære det naturvidenskabelige stof. 

Undersøgelsen peger overordnet på, at underviserne i naturfag, biologi, fysik og kemi er optagede af at udvikle og gennemføre en motiverende og helhedsorienteret undervisning.

Undersøgelsen peger også på fem spændende udviklingspotentialer for at styrke den motiverende undervisning:

  1. Tættere samarbejde mellem grundfagsundervisere og faglærere
  2. Bedre udvalg af uddannelsesrettede undervisningsmaterialer
  3. Undervisere deltager i netværk og videndeling på tværs af erhvervsskole
  4. Relevante kompetenceudviklingsmuligheder for grundfagsunderviserne
  5. Etablering af samarbejde på egen skole om løbende udvikling af undervisningen 

 

Læs mere her

 

Hent resume af undersøgelsens vigtigste pointer her

Hent grafisk onepager om undersøgelsen her

Hent den fulde rapport her

 

Undersøgelsen er støttet af Novo Nordisk Fonden

Aktuelt

Andre nyheder

EUD Undervisning i naturfag er motiverende

En ny undersøgelse fra Astra og EVA viser, at elever på EUD oplever, at undervisningen i de naturvidenskabelige fag er relevant og spændende og giver ...

Resultaterne af 30.000 elevers jagt efter mos, lav og bjørnedyr

Knap 30.000 elever fra grundskoler og gymnasier i hele Danmark har deltaget i Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur. ...

Børn og unges science-kapital i Danmark

Her får du hovedpointerne fra SCOPE-rapporten, som er den første nationale undersøgelse af børn og unges science-kapital i Danmark.

EM Guld til Unge Forskere og en oplevelse for livet

For andet år i træk har Unge Forskere vundet guld ved EM i science 2023 netop afholdt i Bruxelles. Trods guld og glimmer er de ...

30.000 elever på jagt efter bjørnedyr

Masseeksperiment er i fuld gang! 30.000 elever prøver kræfter med anderledes undervisning og bidrager til forskning i biodiversitet.
Skip to content