Gå til hovedindhold

Netværk for naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskolerne

Lærerkursus i talentudvikling på ScienceTalenter

De naturvidenskabelige ressourcepersoner kan spille en vigtig rolle i arbejdet med at styrke den naturfaglige kultur på erhvervsskolerne. Det handler fx om samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag, samt om fagenes synlighed i uddannelserne og på erhvervsskolerne. Ressourcepersonen kan også være et værdifuldt forbindelsesled, i samarbejdet mellem skolens ledelse og den faglige udvikling af undervisningen i den daglige praksis.

Undervisere i de naturvidenskabelige grundfag kan ofte stå alene med opgaven med at udvikle undervisningen i fagene. Der kan være langt til den næste kollega, som måske befinder sig på en anden matrikel eller i et andet uddannelsesområde.

Astra samler erhvervsskolernes naturvidenskabelige ressourcepersoner i et nationalt netværk, hvor den enkelte underviser deler viden og bliver inspireret til at arbejde med udviklingen af både undervisningen og rammerne for undervisningen, alene og i fællesskab med kolleger, hjemme på egen skole. Det, vi i Astra kalder for udvikling af den lokale naturfaglige kultur.

Alle undervisere i de naturvidenskabelige grundfag er velkomne i netværket, hvis man er nysgerrig på, hvordan man kan udvikle det naturvidenskabelige område lokalt, i samarbejde med kolleger og skolens ledelse.

Astra afholder årligt ét nationalt netværksarrangement samt udsender to netværksbreve, hvori der er inspiration til arbejdet med udvikling af fag, samarbejde mellem undervisere og udvikling af det naturvidenskabelige faglige miljø. Derudover kan der blive mulighed for at deltage i andre netværksarrangementer, der løbende vil blive udviklet og annonceret.

 

Netværkets formål

At styrke den enkelte naturvidenskabelige grundfagsunderviser i et lærende netværk mellem grundfagsundervisere fra landets erhvervsskoler

 
  • Formidling af relevant fagdidaktisk og faglig viden

  • Facilitering af vidensdeling og vidensudvikling

  • Fremme og understøtte dannelse af læringsfællesskaber som fx. fagteams/faggrupper

  • Styrkelse af den lokale naturvidenskabelige kultur på erhvervsskolerne