Gå til hovedindhold

Designproces og metodekort til undervisning i engineering

Her får du en EDP-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konkretisering, konstruktion og forbedring.

Når du aktiverer delprocesserne i den interaktive model nedenfor, får du en forklaring på hver delproces og de opgaver, du som lærer har i forbindelse med den pågældende delproces. Du får også en forklaring på elevernes opgaver samt de produkter, delprocessen resulterer i. Det er en vigtig pointe i den viste EDP-model, at delprocessernes rækkefølge ikke er givet. Fx kan eleverne gå fra at undersøge til at teste og tilbage til at undersøge, alt efter hvordan du som underviser planlægger forløbet. 

Under modellen er der metodekort til de enkelte delprocesser. 

Forstå udfordringen

'Forstå udfordringen' har kun ét metodekort. Det understøtter elevernes arbejde med at reformulere udfordringen og gøre aftaler og aftager tydelige.

Undersøge

'Undersøge' består blandt andet af aktiviteter med problemskitse, videnskortlægning og egentlige undersøgelser.

Få ideer

Idegenerering kan blandt andet inddrage diverse brainstormaktiviteter. De udføres på baggrund af undersøgelserne. Efter brainstorm kommer udvælgelsen af den ide, der skal arbejdes videre med. Der er der også metodekort til.

Konkretisere

'Konkretisere' er en delproces, hvor eleverne skitserer og formgiver deres valgte løsningsmulighed. Men det er også i den delproces, at der skal skabes et overblik over behovet for materialer, værktøj og lokaler. Endelig er det i den proces, at der udarbejdes en egentlig konstruktionsplan før selve konstruktionen. Der er udviklet flere metodekort. 

Konstruere

'Konstruere' handler først og fremmest om den konkrete konstruktion af prototyper. Der er udviklet et metodekort. 

Forbedre

'Forbedre' består af en række muligheder for aktiviteter, som eleverne kan bruge til at teste og indsamle feedback på deres prototyper og designforslag. Aktiviteterne hjælper eleverne med at vurdere deres løsningsforslag og giver dem mulighed for at videreudvikle. Find aktiviteterne i metodekortene herunder.

Præsentere

Her får eleverne vejledning til at præsentere deres produkt eller ide. En aktivitet er at udarbejde en engineeringposter. Posteren kan anvendes dels til fremlæggelsen, dels til deling på læringsplatforme og dels som skabelon ved udstillinger.