Gå til hovedindhold

Designproces og metodekort til undervisning i engineering

Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring.

Under modellen nedenfor er der forklaringer til arbejdsmetoder i de enkelte delprocesser samt tilhørende metodeark. Det er en vigtig pointe i den viste engineering-model, at der ikke er bestemte faser, eleverne skal igennem. Fx kan eleverne gå fra 'undersøg' til 'test' og tilbage til 'undersøg' alt efter, hvordan du som underviser planlægger forløbet. Til hjælp til planlægning af forløbet er udarbejdet et planlægningsark, som findes i boksen til højre.

Forstå udfordringen

'Forstå udfordringen' har kun ét metodekort. Det understøtter elevernes arbejde med at reformulere udfordringen og gøre aftaler og aftager tydelige.

Undersøge

'Undersøge' består blandt andet af aktiviteter med problemskitse, videnkortlægning og egentlige undersøgelser.

Få ideer

Idegenerering kan blandt andet inddrage diverse brainstorm-aktiviteter. De udføres på baggrund af undersøgelserne. Efter brainstorm kommer udvælgelse af den ide, der skal arbejdes videre med. Der er der også metodekort til.

Konkretisere

Design er en delproces, hvor eleverne skitserer og formgiver deres valgte løsningsmulighed. Men det er også i den delproces, der skal skabes et overblik over behov for materialer, værktøj og lokaler. Endelig er det i den proces, der udarbejdes en egentlig konstruktionsplan før selve konstruktionen. Der er udviklet flere metodekort. 

Konstruere

'Konstruere' handler først og fremmest om den konkrete konstruktion af prototyper, og der er udviklet et metodekort. 

Forbedre

'Forbedre' består af en række muligheder for aktiviteter, som eleverne kan bruge til at teste og indsamle feedback på deres prototyper og designforslag. Aktiviteterne hjælper eleverne med at vurdere deres løsningsforslag og giver dem mulighed for at videreudvikle. Find aktiviteterne i metodekort herunder.

Præsentere

Her får eleverne vejledning til at præsentere deres produkt eller ide. En aktivitet er at udarbejde en engineering poster. Posteren kan anvendes dels til fremlæggelsen, dels til deling på læringsplatforme og som skabelon ved udstillinger.