Gå til hovedindhold

Engineering i din undervisning

Her får du en engineering-model, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring.

Under modellen nedenfor er der forklaringer til arbejdsmetoder i de enkelte delprocesser samt tilhørende metodeark. Det er en vigtig pointe i den viste engineering-model, at der ikke er bestemte faser, eleverne skal igennem. Fx kan eleverne gå fra 'undersøg' til 'test' og tilbage til 'undersøg' alt efter, hvordan du som underviser planlægger forløbet. Til hjælp til planlægning af forløbet er udarbejdet et planlægningsark, som findes i boksen til højre.

Forstå udfordringen

Forstå har kun et metodekort. Det understøtter elevernes arbejde med at reformulere udfordringen og gøre aftaler og aftager tydelige.

Undersøge

Undersøgelse består blandt andet af aktiviteter med problemskitse, videnkortlægning og egentlige undersøgelser.

Få ideer

Idegenerering kan blandt andet inddrage diverse brainstorm-aktiviteter. De udføres på baggrund af undersøgelserne. Efter brainstorm kommer udvælgelse af den ide, der skal arbejdes videre med. Der er der også metodekort til.

Konkretisere

Design er en delproces, hvor eleverne skitserer og formgiver deres valgte løsningsmulighed. Men det er også i den delproces, der skal skabes et overblik over behov for materialer, værktøj og lokaler. Endelig er det i den proces der udarbejdes en egentlig konstruktionsplan før selve konstruktionen. Der er udviklet flere metodekort. 

Konstruere

Konstruere handler først og fremmest om den konkrete konstruktion af prototyper og der er udviklet et metodekort. 

Forbedre

Forbedre består af en række muligheder for aktiviteter, der tester og indsamler feedback på prototyper og designforslag. Det er alt sammen samlet i det samme metodekort. Forbedre giver eleverne hjælp til at vurdere deres løsningsforslag samt mulighed for at videreudvikle.

Præsentere

Præsentere løsningen giver vejledning til at benytte en engineering-poster. Posteren kan anvendes dels til fremlæggelsen, dels til deling på læringsplatforme og som skabelon ved udstillinger.