Gå til hovedindhold

Arbejd med engineering i skolen

’Engineering’ - ingeniørernes arbejdsmetode - er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov.

Undersøgelse, ide-generering, design, konstruktion, test og justering går forud for løsningen på problemet. Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med praktisk løsning af praktiske problemstillinger, samtidig med at de lærer om naturvidenskab og teknologi. 

Dette tema er baseret på projektet ’Engineering i skolen’. Projektet har fokus på aktiviteter i grundskolen, primært inden for naturfagene, med fokus på mellemtrin og udskolingen. Gennem projektet vil du som lærer eller lærerstuderende opnå kompetencer i at undervise i naturfag med udgangspunkt i engineering gennem en nyudviklet engineering-didaktik.

Med engineering-tilgangen opnår elevernes større indsigt i, hvordan naturvidenskaben anvendes til at løse problemer, og deres interesse for at arbejde problemorienteret med naturvidenskab og teknologi styrkes. Netop behovet for udvikling af en engineering-didaktik, der kan binde STEM-fagene sammen, er formuleret i forarbejdet til regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.