Gå til hovedindhold

Engineering i skolen

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere 'engineering' i STEM-undervisningen i grundskolen. Programmet, der bygger på internationalt anerkendt didaktik, skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene.

Visionen for partnerskabet bag Engineering i skolen er at:

 • Løfte elevernes faglige niveau i STEM-fagene
 • Skabe en stærk almendannelse inden for teknologi og naturvidenskab hos børn og unge
 • Øge unges interesse for og søgning til STEM-uddannelser

Engineering i skolens mission er at:

 • Integrere engineering i STEM-undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med det formål at
  • fremme elevernes læring i STEM-fagene og derved løfte elevernes faglige niveau
  • øge elevernes teknologiforståelse gennem brug af og produktion af teknologi
  • træne elevernes kompetencer i problemløsning
  • udvikle en konstruktiv fejlkultur
  • udvide og nuancere elevernes viden om STEM-uddannelser og -karrierer
 • Kompetenceudvikle lærerne i engineering og derigennem løfte den faglige og didaktiske kvalitet af STEM-undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • Styrke kommunikation og videndeling om engineeringundervisning og -kompetencer på både nationalt, regionalt, kommunalt og institutionelt niveau

Målsætninger for Engineering i skolen

Der opstilles ambitiøse mål for Engineering i skolen, som løbende evalueres med henblik på at identificere de bedste indsatser, som videreføres og skaleres i de kommende faser af programmet.

Samtidig udvikles et evalueringsværktøj til måling af elevernes engineering-kompetencer og en protokol for undersøgelse af de unges studievalg, som kan bruges til årlige dataindsamlinger i hele programperioden.

De konkrete målsætninger for de kommende 3,5 år er:

 1. Grundskolelærere: Mindst 25 % af alle grundskolelærere, som underviser i naturfag (ca. 3.000 lærere), har gennemført et undervisningsforløb i forbindelse med et eller flere interne og/eller eksterne engineering-aktiviteter. Heraf har ca. 900 lærere oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen. Først involveres 4 kommuner og derefter 5-8 andre.
   
 2. Undervisere på læreruddannelser: Mindst 80 % af alle naturfaglige undervisere på læreruddannelserne (ca. 50 undervisere) har deltaget i efteruddannelse i engineering-didaktik. Heraf har ca. 10 oplevet et kompetenceløft i forhold til at undervise i engineering-didaktik på læreruddannelserne.
   
 3. Lærerstuderende: Mindst 50 % af alle naturfaglige lærerstuderende (ca. 450 lærerstuderende) har beskæftiget sig med engineering-aktiviteter. Heraf har ca. 150 oplevet et kompetenceløft i forhold til at gennemføre engineering-aktiviteter i undervisningen.
   
 4. Elever: Mindst 20 % af alle elever på mellemtrinnet og i udskolingen (dvs. ca. 70.000 skoleelever) har deltaget i et forløb, som inddrager en eller flere engineering-aktiviteter. Blandt de ca. 3.000 grundskolelærere nævnt ovenfor har ca. 2.250 set tegn på engineering-kompetencer hos eleverne.