Gå til hovedindhold

Engineering i skolen

Engineering Day. © Engineer the Future/Mikal Schlosser

Med Engineering i skolen kan du styrke elevernes evne til praktisk problemløsning i STEM-undervisningen.
 

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere 'engineering' i STEM-undervisningen i grundskolen. Programmet bygger på internationalt anerkendt didaktik, som skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene.

At bringe engineering ind i naturfagsundervisningen er med det formål, at styrke de naturfaglige og teknologiske kompetencer blandt de danske grundskoleeelever. Skoleeleverne skal lære, at forholde sig kritisk til naturfaglige og teknologiske problemstillinger. 

Når eleverne arbejder med engineering, skal de løse et konkret problem gennem forskellige delprocesser, der er inspireret af ingeniørernes måde at arbejde på. Metoden bygger på en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem, det kan både være hverdagsproblematikker og større samfundsrelaterede udfordringer inden for fx klima, miljø og sundhed.