Video: Konkretisere

Se denne animerede lærervejledning til delprocessen ‘konkretisér’. I denne delproces skal elevgrupperne konkretisere, skitsere og vælge materialer. De
planlægger det videre arbejde og fordeler opgaver.

Skip to content