Undervisningsdifferentiering i naturfag

Abstract

Undervisningsdifferentiering i naturfag handler om lærerens arbejde med at gøre naturfagene tilgængelige for alle elever i grundskolen. Vi tager udgangspunkt i målsætningsarbejdet i vores behandling af undervisningsdifferentiering. Dette gør vi ud fra de forventninger man kan stille til elevers præstationer vedrørende faglig læsning i naturfag.

Vi benytter en gruppe lærerstuderendes forløb om klimaundervisning på en folkeskole. Vi fremhæver hvordan de enkelte elever gennem før-evaluering kan få indsigt i hvad de ved om emnet, og hvordan det også vil aktualisere lærerens grundlag for differentiering.

Det vil give både lærer og elever et tydeligere grundlag for hvordan den enkelte elev eller elevgruppe kan bidrage inkluderende til fællesskabets arbejde. Det vil også lette lærerens arbejde med de didaktiske valg vedrørende differentiering af målsætning, materialevalg, metoder, osv. til de enkelte elever eller elevgrupper.

Forfattere

Kim Negendahl (f. 1957) er cand.mag. i geografi og samfundsfag og lektor ved læreruddannelse og HF i Nørre Nissum, VIA UC. Kim underviser i geografi ved HF og geografi og natur/teknologi ved læreruddannelsen.

Peer Schrøder Daugbjerg (f. 1961) er cand.scient. i biologi, ph.d. i lærerprofessionsforskning og lektor ved læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA UC. Peer underviser i biologi, natur/teknologi og pædagogiske fag ved læreruddannelsen.

Skip to content