UBU-håndbog til undervisning i bæredygtig udvikling

Håndbogen Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for bærekraftig utvikling præsenterer et koncept til kompetenceløft af lærere inden for undervisning for bæredygtig udvikling – hvad skal man undervise i, og hvordan kan man gøre det:

Indhold:

  • Efteruddannelseskoncept med beskrevet kursusmodel
  • Didaktiske ubu-relevante temaer (Sammensatte problemstillinger, Elevdeltagelse og demokrati, elevers handlekompetence, tværfaglighed, evaluering af ubu-undervisning)

Astra har deltaget i udviklingen af håndbogen i et nordisk samarbejdet støttet af Nordisk Ministerråd.

Skip to content