Tværfaglig undervisning i bæredygtig udvikling

Problemstillinger om og handlinger for bæredygtig udvikling kalder ofte på inddragelse af viden om både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. Derfor vil det næsten altid være en styrke i undervisning for bæredygtig udvikling, at flere fag og lærere arbejder sammen.

Den tværfaglige undervisning kan udspille sig på mange måder: Fra lange, fagintegrerede forløb til korte, enkeltstående faglige inputs fra andre fag. Eller på andre måder, hvor eleverne får mulighed for at inddrage forskellige fags synsvinkler i løsningen af deres konkrete problemstilling.

For mere inspiration til forskellige former for tværfaglighed i undervisning for bæredygtig udvikling, se Den Naturlige Skolesekkens temaside om fler-/tværfaglig undervisning.

Skip to content