Stil fire slags spørgsmål

Elevarket støtter eleverne i at arbejde med fire slags spørgsmål og sortere dem, så de bliver bevidste om, hvad slags svar, de søger. Formålene med, at eleverne sorterer deres spørgsmål, kunne således lyde:

 • at eleverne opnår bevidsthed om forskellige kategorier af spørgsmål i naturfag
 • at eleverne skærper deres spørgsmål.

 

Introduktionen til de fire slags spørgsmål

Faktaspørgsmål kan man ofte finde svar på ved at slå det op. Hjælpespørgsmål kan fx være:

 • Hvad er…?
 • Hvem er…?
 • Hvor er…?
 • Hvilke…?

 

Forklarings- og forståelsesspørgsmål kræver, at man søger et spadestik dybere ned i sagen, og hjælpespørgsmål kan fx være:

 • Hvorfor…?
 • Hvordan kan det være, at…?

 

Holdnings- og vurderingsspørgsmål derimod kræver en belysning fra flere sider og ofte en stillingtagen, og hjælpespørgsmål kan fx være:

 • Hvorfor er det godt/dårligt, at…?
 • Hvorfor er det rimeligt, at…?

 

Handlingsspørgsmål drejer sig om at pege mulige handlinger ud, kræver oftest selvstændig tænkning, og hjælpespørgsmål kan fx være:

 • Hvad kan/skal/bør der gøres – af hvem?
 • Hvilke handlinger skal der til, og hvem kan gøre hvad?
 • Hvordan sikres gode løsninger?
 • Hvad betyder den tidligere situation for det, der kan gøres nu og i fremtiden?

Emneord

Skip to content