Spørgsmål du kan stille i en postersession med naturfagspostere

Problemstilling:

 • Hvad var jeres motivation for at vælge problemstillingen?
 • Hvad er det særligt interessante ved jeres problemstilling?
 • Ville du vælge samme problemstilling igen? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Undersøgelser:

 • Kan du beskrive, hvordan sammenhængen er mellem jeres undersøgelser og jeres undersøgelsesspørgsmål? (vælg evt. blot en enkelt)
 • Hvilke lokale undersøgelser har I foretaget? Synes du, at der var andre, der kunne være relevante?
 • Hvor pålidelige er jeres resultater af undersøgelsen, tror du? Hvorfor tror du det? Har I gentaget forsøget? Hvor mange gange? Hvorfor det?
 • Kunne man have foretaget en anden undersøgelse, end den I gennemførte? Hvorfor valgte i ikke den?
 • Var der andre undersøgelser, som I gerne ville have gennemført? Hvilke? Og hvad ville I forvente, at de viste?
 • Kan du fortælle, hvordan en af jeres undersøgelser er med til at belyse jeres problemstilling

Modeller:

 • Kan du beskrive sammenhængen mellem jeres model og jeres problemstilling? Hvorfor er den interessant?
 • Hvilke andre modeller kunne I have valgt? Hvorfor valgte I ikke dem?
 • Hvis I nu selv skulle lave en model, der passede lige til jeres problemstilling, hvad skulle modellen så vise?

Faglige begreber

 • Hvilke faglige begreber har I særligt lagt vægt på? Kan du forklare begrebet for mig?

Perspektivering

 • I har haft fokus på interessemodsætninger. Hvor står du selv? Kan du forklare lidt mere om hvorfor? Kan du se sagen fra den modsatte side?
 • Tror du, at du på et tidspunkt i livet vil blive berørt af denne interessemodsætning? På hvilken måde? Hvad vil det betyde for dig?
 • Er I kommet frem til dele af en løsning på jeres problemstilling?
 • Hvilken betydning har det for din fremtid, om man finder en løsning på jeres problemstilling?

Emneord

Skip to content