Re-design i fagteamet

Det kollektive fagteamsamarbejde kan gøre stor forskel for undervisningen, og det gør sig også gældende, når fagteamet går sammen omkring re-design af naturfagsundervisningen forløb og aktiviteter. 

Et fagteam kan styrke fælles planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial sparring, og det kan være en stor fordel for undervisningen, at fagteamudvikling er på dagsordnen i skolens naturfagsundervisning. Hæftet ‘Re-design i fagteamet’ fungerer som konkret inspiration til, hvordan fagteamet kan re-designe allerede eksisterende undervisningsforløb med inspiration fra naturfagsdidaktisk forskning.

Re-design

Grundlæggende handler re-design om, hvordan undervisningsaktiviteter kan nytænkes, så elevernes læring understøttes bedst muligt. Det er på ingen måde et krav at der udvikles nye undervisningsaktiviteter eller -forløb, blot at der for eksempel tænkes læringsorienteret i forhold til at re-designe den allerede eksisterende undervisning.

PRUF

‘PRUF – Professionel udvikling i fagteams’ er en serie bestående af fem hæfter, der fungerer som inspiration til fagteamudvikling. Selve hæfterne bygger på erfaringer fra Quest-projektet, som var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag.

Forfattere

Birgitte Lund Nielsen og Allan Skindhøj Sørensen er forfatterne, der står bag rapporten ‘Re-design i fagteamet’, som er skrevet i 2016. 

Skip to content