Progression og læring

For at skabe progression og udvikling i undervisningen er det vigtigt at gøre det muligt at visualisere og diskutere undervisningen og den nødvendige udvikling. Fagteamet og naturfagslærerne skal samarbejde for at kunne understøtte skolens og undervisningen progression.

Hæftet ‘Progression og læring’ indeholder konkrete værktøjer, ideer og eksempler, som fagteamet kan bruge i deres arbejde med at skabe mere sammenhæng i naturfagsundervisningen på deres skoler eller uddannelser. Hæfter gør det muligt for fagteamet og lærerne at samarbejde om at skabe progression i naturfagsundervisningen.

Progressionstræet

Et af de store fokuspunkter i hæftet er Progressionstræet. Formålet med det er, at der skabes en naturlig sammenhæng og overgang imellem naturfagene, så overgangene fra natur/teknologi til geografi og biologi til fysik/kemi spiller sammen. På den måde hjælper redskabet Progressionstræet med at skabe sammenhæng i undervisningen, så den røde tråd bliver tydelig for alle. Du kan downloade Progressionstræet her

PRUF

‘PRUF – Professionel udvikling i fagteams’ er en serie bestående af fem hæfter, der fungerer som inspiration til fagteamudvikling. Selve hæfterne bygger på erfaringer fra Quest-projektet, som var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag.

Forfattere

Birgitte Lund Nielsen og Birgitte Pontoppidan er forfatterne, der står bag rapporten ‘Progression og læring’, som er skrevet i 2016.

Skip to content