Naturvidenskabens væsen – og naturfagsundervisning i folkeskolen

Naturvidenskab er en grundpille i den moderne civilisation, og forståelsen af “naturvidenskabens væsen” bør være en del af den demokratiske dannelse i folkeskolen. Det betyder, at elever ikke alene bør lære om de enkelte fag, men også bør kende til den måde, naturvidenskab fungerer. Det er udgangspunktet for Keld Conradsens artikel, som undersøger, hvad dette syn på naturvidenskab betyder for folkeskolen.

Langt de fleste folkeskoleelever vil ikke komme til at arbejde professionelt med naturfag senere i livet. Hvad de derfor bør få ud af naturfagsundervisningen, ud over naturligvis et grundkendskab til de enkelte fag, er også et kendskab til den måde, fagenes viden er opnået på. Alt sammen for at danne og ruste eleverne til aktiv deltagelse i samfundslivet. Artiklen viser, hvorfor en naturfagslærer i folkeskolen bliver en bedre lærer af at kende til naturvidenskabens væsen, herunder, hvordan man som lærer bør være opmærksom på, at man ikke videregiver et forkert billede af naturvidenskaben.

For at vise dette, gennemgår Keld Conradsen forskellige opfattelser af naturvidenskabens væsen og hvordan det har bidraget til forskelle mellem de forskellige naturfag i skolen. Endelig præsenteres typiske misforståelser om naturvidenskab, som en naturfagslærer bør være bevidst om og undgå.

Skip to content