Naturfaglig kompetence

Abstract

Formålet med artiklen er, at den lærerstuderende får teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegrebs baggrund og den diskurs, der føres nationalt og internationalt om kompetencebegrebet.

Desuden introduceres den studerende til en praktisk pædagogisk anvendelse af det naturfaglige kompetencebegreb som planlægnings- og evalueringsredskab. Dette gøres med baggrund i et gennemført forskningsstøttet udviklingsarbejde i en folkeskoles naturfagsundervisning, hvor et lærerteam anvendte det naturfaglige kompetencebegreb som målsætningskategori.

Artiklen viser potentialet i det naturfaglige kompetencebegreb som målsætningskategori i en decentralt planlagt og gennemført undervisning, men problematiserer også en ukritisk anvendelse af en OECD-fortolkning af kompetence, som kan modvirke målet for naturfagsundervisningen om at medvirke til udvikling af elevernes almene dannelse.

Forfatter

Steffen Elmose er lektor i biologi og natur/teknik på læreruddannelsen i Aalborg. Cand. pæd. i biologi og oprindeligt uddannet folkeskolelærer i biologi og idræt. Ph.d. i naturfagsdidaktik fra Aalborg Universitet. Interesserer sig også forskningsmæssigt for kompetencer i naturfag og har skrevet en del artikler om emnet.