Naturfag er kulturfag

Abstract

Dannelse er voksengenerationernes påvirkning af den nye generation med viden og færdigheder, der skønnes at være nødvendige for fremtiden. Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, evnen til at holde fokus på det fælles tredje og evnen til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.

Naturfag kan bidrage med et sprogligt begrebsapparat til forståelse af menneskets samspil med naturen samt indsigt i de naturvidenskabelige erkendelsesmåder og deres begrænsninger ved indsamling af viden. Den naturvidenskabelige erkendelsesmåde er en delmængde af vestlig kultur og repræsenterer et åbent argumentationsfællesskab med enighed om nogle grundlæggende frihedsrettigheder.

Naturfaglig dannelse virkeliggøres ved insisterende, vedvarende opfordringer til selvstændighed, selvforvaltning og til at handle aktivt i demokratiske fællesskaber.

Forfatter

Kaj Smedemark er uddannet biolog fra Københavns Universitet og Université Claude Bernard, Lyon. Har arbejdet som gymnasielærer, højskolelærer, økologisk jordbruger, højskoleforstander, leder af et produktions- og beskæftigelsesværksted og lektor ved University College Syddanmark. Fokus på udvikling af den abduktive lærer og samspillet mellem fortælling, teori og praksis.

Skip to content