Motiverende og interesseskabende naturfagsundervisning

Abstract

Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. Læs i dette kapitel om en række teorier om motivation, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen – eller hvorfor de netop ikke gør.

I kapitlet diskuteres forskellige tilgange, der kan stimulere elevernes motivation. Det gælder praktisk arbejde, inquiry-baseret naturfagsundervisning og samfundsmæssige dilemmaer.

I sidste del af kapitlet gennemgår forfatteren principperne for at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af elevers motivation i naturfagsundervisning.

Forfatter

Niels Bonderup Dohn er lektor i naturfagsdidaktik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet. Han forsker i unges interesser i naturfag og er især optaget af, hvilke forhold i undervisningen der fanger elevers interesser.

Skip to content