Modeller i naturfagene

Abstract

Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. Modeller er menneskeskabte repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve bestemte forhold af virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre.

Selv om vi ikke altid tænker over det, er der er ingen tvivl om, at modeller er væsentlige værkøjer i naturfagsundervisningen. I artiklen drøftes forskellige typer af modeller, deres anvendelse i naturfagsundervisningen og hvilke kognitive udfordringer eleverne kan støde på, når de skal afkode naturfaglige modeller.

Forfattere

Harald Brandt er cand.scient. og lektor i fysik/kemi og natur/teknik på læreruddannelsen i Aarhus. Benny Lindblad Johansen er cand.pæd. i biologi og lektor i biologi på læreruddannelsen i Aarhus.

Emneord

Skip to content