Metodekort: Vejledning til videnskortlægning

Videnskortlægning er en aktivitet, der kan bruges i delprocessen ‘Undersøge’. Dette er en vejledning til, hvordan I arbejder med videnskortlægning.

Skip to content