Metodekort: Arbejdsark til videnskortlægning

Videnskortlægning er en aktivitet, der kan bruges i delprocessen ‘Undersøge’. Dette er et arbejdsark, du kan give til dine elevgrupper.

Skip to content