Lektionsstudier i fagteamet

Fagteamet er et godt sted for kollegialt samarbejde og erfaringsudveksling, og det lægger også op til fælles udvikling. Den udvikling kan understøttes af lektionsstudier, som kommer fra det engelske ‘lesson study’. 

Hæftet ‘Lektionsstudier i fagteamet’ giver inspiration til, hvordan fagteamet kan arrangere lektionsstudier i naturfagene på sin skole eller uddannelse. Der er både materialer til inspiration og støtte, men også mere konkrete køreplaner med tjeklister og forløb. 

Lektionsstudier

Begrebet lektionsstudier dækker over en professionel udviklingsproces, hvor lærere systematisk undersøger egen praksis. Formålet er, at undervisningen skal gøres mere effektiv, og der gøres ved at en lille gruppe lærere samarbejder om et lille antal studielektioner. Dette arbejder udføres i forskellige faser: 1. Undersøgelse og forberedelse, 2. Implementering, 3. Refleksion og forbedring, 4. Gentagen implementering og refleksion. 

PRUF

‘PRUF – Professionel udvikling i fagteams’ er en serie bestående af fem hæfter, der fungerer som inspiration til fagteamudvikling. Selve hæfterne bygger på erfaringer fra Quest-projektet, som var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærere i folkeskolens naturfag.

Forfattere

Arne Mogensen, Mads Bendsen og Thomas Sandholm Hald er forfatterne, der står bag rapporten ‘Lektionsstudier i fagteamet’, som er skrevet i 2016.

Skip to content