Læring i skolens naturfagsundervisning

Abstract

I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Der gøres kort rede for konstruktivismens oprindelse, og hvorledes hverdagsbegreber forklares. Sammen med en beskrivelse af hjernens udvikling lægges et undervisningsspor, der kan betyde, at eleverne lærer flere begreber og lærer dem bedre. Undervejs gives eksempler på, hvordan undervisning kan gribes an, for at elevers læring bliver effektiv. Endvidere sættes nogle moderne undervisningsteorier og metoder med naturfagligt indhold i spil for at vise, hvad god praksis kan være.

”De fleste lærere spilder tiden ved at stille spørgsmål, som skal vise, hvad eleven ikke ved, hvor den sande kunst at stille spørgsmål er at vise, hvad eleven ved eller er i stand til at vide” (Einstein, 1920 (red. efter Calaprice, 2011, s. 99)).

Forfatter

Gert Wahlgren er underviser på læreruddannelsen Esbjerg i fysik/kemi, UC SYD. Før dette Den frie Lærerskole, Ollerup. Uddannet ingeniør og cand. pæd. Forfatter til “Børns begrebsdannelse i naturfag” eget forlag, artikler i Unge Pædagoger og Fysik-Kemi.

Skip to content